Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

W drodze do raju dla inwestorów

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
(fot. materiał prasowy)
(fot. materiał prasowy)

Latem ubiegłego roku  premier Donald Tusk obiecywał, że „Polska może stać się rajem inwestycyjnym wśród państw Unii Europejskiej”.  Te obietnice przełożyły się na liczbę projektów inwestycyjnych i dają nadzieje na udany 2014 rok.

Od przemowy premiera Tuska na spotkaniu z przedstawicielami SSE w Łowiczu udało się uchwalić pakiet ułatwień dla inwestorów oraz przedłużyć termin funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych.

- Dzięki tym zmianom, Polska znajduje się obecnie na dobrej drodze do tego, aby stać się tym obiecanym rajem – powiedział Sławomir Majman, prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), podczas konferencji podsumowującej 2013 rok w inwestycjach realizowanych przez Agencję.

Podobnie jak w 2012 roku, w 2013 roku Agencja pomogła w zrealizowaniu 53 inwestycji. Różnią się jednak pod względem wartości projektów  na niekorzyść ostatniego roku. O ile w 2012 roku wartość wszystkich ukończonych przez PAIiIZ projektów inwestycyjnych wyniosła 1 236,3 mln euro, to w 2013 roku było to o 27 proc. mniej, czyli 902,5 mln euro. Jednocześnie o 90 proc. wzrosła liczba nowych miejsc pracy. W 2012 roku inwestycje zrealizowane za pomocą PAIiIZ utworzyły 9 998 miejsc pracy, a rok później już 18, 963 tys.

Mniej znaczy więcej

Znaczący spadek wartości inwestycji przy jednoczesnym wzroście liczby miejsc pracy to wynik dwóch czynników. Pierwszych z nich to wzrost inwestycji w projekty związane z outsourcingiem. 22 projekty w BPO i ICT stanowiły prawie jedną trzecią wszystkich zrealizowanych inwestycji.

- Polska w ostatnich latach stała się liderem w pozyskiwaniu inwestycji w BPO. Projekty BPO oraz badawczo-rozwojowe są mało kapitałochłonne, za to tworzą dużo cennych miejsc pracy, w szczególności dla osób z wyższym wykształceniem – wyjaśnia Iwona Chojnowska-Haponik, dyrektor departamentu inwestycji zagranicznych w PAIiIZ.

Projekty w BPO przyczynią się do utworzenia 6526 miejsc pracy, zaś projekty badawczo-rozwojowe to kolejnych 875 miejsc pracy. Większą liczbą utworzonych miejsc pracy może się pochwalić jedynie sektor logistyczny z 6998 etatami. Reinwestycje w sektor BPO są również ważne (tworzące 58 proc. miejsc pracy wśród wszystkich reinwestycji w 2013 r.), gdyż często są prowadzone poza głównymi ośrodkami takimi jak Warszawa, Kraków, czy Wrocław.

Drugim czynnikiem, który wpłynął niekorzystnie na wartości inwestycji, jest wysoki odsetek reinwestycji, które stanowiły aż 42 proc. liczby projektów oraz 48 proc. wartości projektów w 2013 roku. Chociaż reinwestycje dają wyraźny sygnał, że firmy dobrze czują się w Polsce, to zazwyczaj mają mniejszą wartość.

- Reinwestycje są tańsze w obsłudze, ponieważ firmy często posiadają już ziemię pod projekt, a nie rzadko również budynek, w którym inwestycja może być realizowana. Warto jednak pamiętać, że reinwestycje są świetnym sygnałem dla inwestorów wahających się czy warto wejść do Polski – mówi Iwona Chojnowska-Haponik.

Pochodzenie się liczy

Jak co roku, liderem w liczbie zrealizowanych w Polsce inwestycji okazali się Amerykanie. Inwestorzy zza Atlantyku najchętniej decydowali się na projekty związane z szeroko pojętym outsourcingiem. Jedną z najbardziej znaczących inwestycji była decyzja IBM o utworzeniu w Katowicach Centrum Dostarczania Usług. Za Amerykanami uplasowali się Niemcy, tradycyjnie inwestujący głównie w motoryzację. Ciekawe projekty realizowali za to Brytyjczycy, którzy zdecydowali się na kilka inwestycji w centra badawczo-rozwojowe. Na liście pojawili się również od pewnego czasu mniej aktywni Francuzi i Beglowie z 3 projektami.

- W ostatnim czasie nasililiśmy kontakty z Francją – przyznaje Iwona Chojnowska-Haponik.

Kolejne miejsce zajęli Finowie, którzy są mało znanym, ale ważnym inwestorem w Polsce. Może za to dziwić brak inwestycji z Azji, szczególnie z Korei i Japonii, do niedawna znaczących inwestorów w Polsce.

- Zawirowania gospodarcze sprawiły, że kraje azjatyckie zastanawiały się, czy w Europie jest jeszcze miejsce na kolejne inwestycje. Mamy jednak nadzieję, że w 2014 roku ta sytuacja się poprawi. Wizyta w Japonii przyniosła trzy potencjalne projekty, które mogą zostać zrealizowane w najbliższych latach – uzupełnia dyrektor departamentu inwestycji zagranicznych.

Nowe gwiazdy

Tradycyjnie reprezentowane w Polsce inwestycje w branżę motoryzacyjną i maszynową trzymają się dobrze, ale na horyzoncie widać już nowe kierunki rozwoju.

- Nową gwiazdą staje się branża spożywcza. W 2013 roku zrealizowaliśmy 2 projekty, ale proszę mi wierzyć, że pracujemy nad kolejnymi – mówi Iwona Chojnowska-Haponik.


Kolejną gwiazdą może okazać się nowe oblicze outsourcingu – Legal Process Outsourcing (LPO), czyli outsourcing usług prawniczych. Taka inwestycja miała miejsce w Jasionce w pobliżu Rzeszowa. To o tyle dobra wiadomość, że i lokalizacja nietypowa, i firma polska.

- Coraz więcej polskich przedsiębiorstw korzysta z pomocy PAIiIZ przy realizacji swoich inwestycji – przyznaje Sławomir Majman.

2014 rok w jasnych barwach

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych obecnie pracuje nad 164 projektami, przy czym oprócz Stanów Zjednoczonych, pojawiają się inwestorzy z Chin (11) i Japonii (11). Jeżeli wszystkie te projekty zostaną zrealizowane, to przyniosłyby 3,3 mld euro oraz ponad 30 tys. miejsc pracy. Warte uwagi jest, że pojawiło się także zainteresowanie projektami w branżę lotniczą, związane m.in. z planowanymi zamówieniami rządowymi.

Jednak nie cała Polska może się pochwalić równym zainteresowaniem inwestorów. Na inwestycyjnej mapie Polski znajdują się „białe plamy” trzech województw, w których w zeszłym roku nie udało się zrealizować żadnej inwestycji przy pomocy PAIiIZ. To województwo warmińsko-mazurskie, lubuskie i świętokrzyskie. Czy jest szansa, że sytuacja zmieni się w tym roku?

- Słyszymy głosy inwestorów, że obsługa inwestorów w tych regionach znacząco się poprawiła. Mam nadzieję, że niedługo uda się ogłosić realizację projektu w województwie warmińsko-mazurskim, a w kolejnych miesiącach – w pozostałych dwóch regionach – zdradza dyrektor Chojnowska-Haponik.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2 
tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 6, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 9/9 
o pow. 10.776 m2, położonej w obrębie 9 przy ul. Narutowicza w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, 
KW nr KO1I/00042158/0. Powyższa działka stanowi własność Miasta Szczecinka i położona jest na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Szczecinek”.   Cena wywoławcza netto 490.000,00 zł Postąpienie minimalne 4.900,00 zł Wadium 49.000,00 zł Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomość wolna jest od wszelkiego rodzaju obciążeń i praw osób trzecich. Przetarg  na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 
27 marca 2018 r. o godz. 11-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104.  Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 23 marca 2018 r. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne: - osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość; Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. - spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu, udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej; - podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41 (40). Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2 , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek ul. Plac Wolności 13. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych : www.szczecinek.pl , www.bip.szczecinek.pl , www.sse.słupsk.pl oraz w Pulsie Biznesu. www.sse.slupsk.pl
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Lębork” oraz nabędzie nieruchomość, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta Lęborka:   Nieruchomości gruntowe położone są w obrębie 14 miasta Lęborka, w rejonie ulic Wileńskiej, Granicznej, Korzennej, wchodzących w skład obszaru osiedla „Lębork- Wschód”, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00014914/4. Nieruchomości przeznaczone są pod funkcje przemysłowe i usługowe, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork- Wschód”, zatwierdzonego uchwałą  Nr LX-514/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10 listopada 2010r., zmienionego uchwałą Nr XXII-334/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2016r.    Na terenie działek 299/8 i 282/13 usytuowane są napowietrzne linie elektroenergetyczne, w tym SN 15 kV. Do czasu przebudowy (np. skablowania) linii SN 15 kV lub likwidacji, w sąsiedztwie linii obowiązuje strefa ograniczeń dla wysokości zagospodarowania i lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi. Szerokość strefy wynosi 14m, tj. po 7m na każdą stronę od osi słupów. W tej strefie wysokość zagospodarowania i  usytuowanie obiektów na stały pobyt ludzi należy uzgodnić z właściwym gestorem sieci energetycznej średniego napięcia. Podłączenie nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci. Zgodnie z ewidencją gruntów  i budynków nieruchomości stanowią użytek Bp. Na nieruchomościach rosną drzewa, samosiejki, których ewentualne usunięcie nie powinno naruszać obowiązujących przepisów prawa. Teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Ustala się obowiązek przeprowadzenia dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu których teren może być trwale zainwestowany.         Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomości wolne są od wszelkiego rodzaju obciążeń. Warunki udziału w przetargu: 1. Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po uprzednim wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029 .   2. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie PARR S.A. , od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500  (tel. 59 840 11 74). 3. Wniesienie do dnia 15 marca 2018 roku wadium w formie pieniężnej w wyżej określonej wysokości na konto Gminy Miasta Lębork numer 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A.  w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 15 marca 2018 roku. 4. Oferty w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie PARR S.A w Słupsku w terminie do dnia 19 marca 2018 roku do godz. 15.00. Ich otwarcie nastąpi podczas części jawnej przetargu w dniu 20 marca 2018 roku w sali nr 101 Urzędu Miasta w Lęborku o godz. 10.00. 5. Oferty podlegają ocenie Komisji Przetargowej w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.   6. Oferowana cena nabycia nie może być niższa niż cena wywoławcza powiększona o  postąpienie minimalne wynoszące 1% ceny wywoławczej. 7. O terminie podpisania aktu notarialnego zwycięzca przetargu zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 8. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w ciągu 3 dni. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 9. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem  umowy sprzedaży. 10. Ustalona w przetargu cena nabycia nieruchomości będzie podlegała zapłacie najpóźniej do dnia spisania aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży. 11. O wyniku  przetargu uczestnicy przetargu zostaną zawiadomieni  w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. 12. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, złożą pisemną ofertę, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza. W  przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód stwierdzający tożsamość. 13. Komisji przetargowej przysługuje prawo zamknięcia przetargu, bez wybrania którejkolwiek z ofert. Ogłoszenie zostało wywieszone w języku polskim i angielskim  na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lęborka ul. Armii Krajowej 14.  Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych :  www.lebork.pl,  www.bip.um.lebork.pl, www.sse.słupsk.pl oraz w Gazecie Wyborczej.   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW