Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Pozbud zamierza podbić świat oknami z nowej fabryki

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Pozbud zamierza podbić świat oknami z nowej fabryki

W ostatnich miesiącach dużo mówi się o dynamicznym rozwoju polskiej stolarki okiennej. Najnowsza inwestycja firmy Pozbud T&R, warta prawie 40 mln zł, dowodzi, że branża trzyma się mocno i pragnie się dalej rozwijać.

Inwestycja firmy Pozbud, której historia sięga jeszcze lat 70., będzie miała miejsce w Słonawach (gm. Obroniki, woj. wielkopolskie). To ważna dla firmy lokalizacja, odkąd w 2008 roku Pozbud przejął dawną fabrykę mebli w Słonawach z terenami pod inwestycje o powierzchni 6 ha. To właśnie ostatnie pięć lat okazało się najistotniejszych w historii firmy. Obecnie w Słonawach Pozbud dysponuje 15 tys. mkw. hal produkcyjnych, gdzie produkuje głównie oknami drewnianymi i drewniano-aluminiowymi.

Kolejnych 5 tys. mkw. powstanie w ramach budowy linii do lakierowania oraz okuwania stolarki i szklenia. Innowacyjna inwestycja powstanie ze wsparciem środków unijnych. Całkowita wartość projektu to 39 mln 712 tys. zł, z czego wydatki kwalifikujące się do wsparcia wynoszą prawie 28,5 mln zł. Kwota dofinansowania wyniesie 45 proc. tej sumy, czyli niecałe 13 mln zł.

- To nie jest pierwszy projekt, na który otrzymaliśmy wsparcie, ale dowodzi, że potrafimy… wypełniać wnioski o wsparcie. Na 200 możliwych punktów, otrzymaliśmy 196 - chwali się Roman Andrzejak, współwłaściciel Pozbudu.

Pozostałe środki potrzebne do realizacji inwestycji firma planuje pozyskać z kredytu inwestycyjnego (Pozbud otrzymał już promesę na kredyt inwestycyjny w wysokości 15,6 mln zł od banku Pekao BP). Firma zabezpieczyła również 29,3 mln zł środków własnych.

Pozbud zamierza zakończyć projekt do marca 2015 roku, chociaż ma nadzieję, że prace zakończą się już pod koniec przyszłego roku. Firma posiada prawomocne pozwolenie na budowę i obecnie znajduje się na etapie poszukiwań generalnego wykonawcy oraz inwestora zastępczego, który w imieniu Pozbudu będzie nadzorował budowę.

- W tej chwili prowadzimy rozmowy dotyczące uzgodnień natury formalnej, jak i rozmowy handlowe dotyczące wyboru maszyn i urządzeń pod tę inwestycję – mówi Tadeusz Andrzejak, prezes Pozbudu.


Dzięki inwestycji zatrudnienie ma znaleźć ok. 25 osób. Na dzień dzisiejszy Pozbud zatrudnia 110 pracowników. Nowe linie produkcyjne mają oznaczać również nawet trzykrotne zwiększenie zdolności produkcyjnej, które obecnie wynosi 3 tys. mkw. na miesiąc. Ma to znaczenie zwłaszcza z uwagi na wzrost eksportu.

- Planujemy wzrost eksportu o 45 proc. Obecnie rynek krajowy znajduje się w stanie stagnacji i notujemy niewielkie spadki – przyznaje Wiktor Dymecki, dyrektor finansowy Pozbudu.


Dla Pozbudu najważniejszy jest rynek europejski oraz Stany Zjednoczone. W USA polskie okna trafią głównie na rynek premium. Jednak eksport trafia również w przeciwnym kierunku. Ostatnio firma zaopatrzyła w okna budowę energooszczędnej willi na Ukrainie. Polskie okna drewniane wygrywają na zagranicznych rynkach estetyką, innowacją oraz ceną.

- Dzięki różnicom w kosztach pracy, zwłaszcza między Polską a krajami Europy Zachodniej, możemy na zagranicznych rynkach sprzedawać okna o 10-15 proc. drożej, niż na rynku polskim – wyjaśnia Wiktor Dymecki.

To nie jedyna inwestycja w branży w przeciągu ostatniego roku. Pod koniec 2012 roku rozpoczęła się inwestycja firmy Drutex o wartości 200 mln zł. Firma również stawia głównie na eksport, zwłaszcza do Włoch (gdzie zanotowała wzrost o prawie 200 proc), Niemiec i Francji. Po zakończeniu inwestycji, które ma nastąpić wiosną 2014 roku, Drutex chce produkować nawet 10 tys. okien dziennie.

Rozwój tej branży dostrzegło również Ministerstwo Gospodarki, które w 2012 roku przygotowało Branżowy Program Promocji „Polskie Okna i Drzwi”, w trakcie którego przez dwa lata branża zostanie wsparta 6 mln zł na promocję na rynkach zagranicznych.

– Liczymy, że w ramach Branżowego Programu Promocji polskie okna i drzwi będą promowały Polskę i zwiększały nasz eksport, tworząc jednocześnie nowe miejsca pracy – powiedziała wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik w trakcie inauguracji projektu.

Zgodnie z informacjami z resortu gospodarki, w Polsce działa  około 2,5 tys. producentów okien i drzwi. Polskie firmy produkują około 20 mln sztuk okien i drzwi rocznie. Prawie 60 proc. tej produkcji jest przeznaczone na eksport. Polskie okna i drzwi to blisko 30 proc. udziału obrotu stolarką wśród krajów UE. Wartości wyeksportowanych z Polski okien szacuje się na ponad 950 mln euro rocznie.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW