Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Polska coraz ściślej współpracuje z Azją

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Polska coraz ściślej współpracuje z Azją

W czasach kryzysu  w Europie, przedsiębiorcy muszą myśleć i planować odważniej. Po nawiązaniu współpracy z Chinami i Tajlandią, nadszedł czas na Indonezję. 

Indonezją stanowi największą gospodarkę Azji Południowo-Wschodniej oraz jest znaczącym graczem w ramach ASEAN. Przedstawiciele Indonezji i Polski, którzy na początku września brali udział w  Forum Gospodarczym Polska-Indonezja w Warszawie, podkreślali, że nasze kraje mają wiele wspólnego.

- Indonezja i Polska okazały się zwycięzcami największego globalnego kryzysu, jaki nęka europejską gospodarkę - powiedział Sławomir Majman, prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

- Indonezja stanowi bramę do Azji Południowo-Wschodniej, podobnie jak Polska bramę do Europy – podkreślił Himawan Hariyoga, członek zarządu BKPM, Rady ds. Promocji Inwestycyjnej Indonezji.

Polska szczególne szanse do współpracy z Indonezją ma w sektorach: wydobywczym, górniczym, maszyn czy usług budowlanych.

- Polska chce współpracować z Indonezją m.in. w branży wydobywczej, maszynowej; duży potencjał mamy też w produkcji jachtów i urządzeń dla przemysłu tytoniowego.  Polska jest znana w Indonezji ze sprzętu obronnego. Bardzo duże nadzieje pokładamy w tym sektorze – powiedziała w trakcie Forum Ilona Antoniszyn-Klik, wiceminister gospodarki.

Ważnym sektorem jest również rolnictwo, z uwagi na strategiczne dla Indonezji bezpieczeństwo żywnościowe. Na razie współpraca w tym sektorze odbywa się m.in. dzięki firmie PT Mayora Indah TBK, producentowi cukierków Kopiko. Indonezyjska spółka eksportuje do Polski cukierki oraz kawę, natomiast z naszego kraju importuje głównie produkty mleczne.

Jednak największe szanse ma rozwój współpracy w zakresie energii. Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki Maciej Kaliski przypomniał, że w 2011 roku MG podpisało list intencyjny o współpracy w zakresie energii z indonezyjskim ministerstwem energii i zasobów mineralnych w zakresie wspólnych projektów rządowych, naukowych i biznesowych.

- Nadszedł czas, by zapisy tego listu zacząć bardziej intensywnie wprowadzać w życie – zauważył Kaliski.

Dyrektor Kaliski zwrócił uwagę, że roczne wydobycie węgla w Polsce wynosi 80 mln ton, a w Indonezji ponad 150 mln ton. Wysoko ocenił możliwości polskich producentów maszyn i urządzeń w zakresie budowy oraz wyposażania kopalń.

- Jesteśmy w stanie dzielić się z naszymi przyjaciółmi z Indonezji olbrzymim potencjałem technicznym - powiedział.

Zawdzięczamy to temu,  że Polska jest jednym z czołowych na świecie ośrodków naukowych specjalizujących się w poszukiwaniu i eksploatacji surowców energetycznych. W opinii Kaliskiego, Polska ma potencjalnie duże zasoby gazu znajdującego się w węglu, a także gazu z łupków. Dodatkowym bodźcem do współpracy w zakresie energetyki jest  budowa terminalu LNG w Świnoujściu.

- Polska jest potencjalnym klientem Indonezji. Możliwości naszej współpracy są bardzo duże w sektorach wydobywczych, nie tylko węgla, ropy naftowej, czy gazu ziemnego, ale i w pozostałych surowcach mineralnych – dodał Kaliski.

Obydwie strony zgodziły się, że stosunki gospodarcze polsko-indonezyjskie nie odzwierciedlają potencjału obydwu państw. W 2012 roku obrót handlowy pomiędzy krajami wyniósł 745 mln dol., z czego eksport  122 mln dol., a import aż 622,97 mln dol. Nie lepiej dzieje się w kwestii inwestycji.

- W latach 2000-2010 bezpośrednie inwestycje zagraniczne z Polski do Indonezji wyniosły tylko 2 mln dolarów – ocenił Himawan Hariyoga.

Eksperci pokładają nadzieję dotyczące rozwoju współpracy gospodarczej w przyjętym przez Indonezję Planie przyśpieszenia i rozwoju gospodarki Indonezji w latach 2011-2025 (MP3EI). W ramach MP3EI ma dojść m.in. do realizacji długoterminowych projektów infrastrukturalnych, czy rozwoju nowoczesnych technologii.  W ciągu pierwszych dwóch lat realizacji planu rząd, firmy państwowe i prywatne, które stanowią aż 44 proc. zainwestowały w nowe inwestycje (głównie w infrastrukturę) aż 433 mld dol. W 2013 roku rozpoczęto kolejnych 107 projektów wartych ponad 71 mld dol.

Współpracy mają pomóc nowe porozumienia gospodarcze między Polską a Indonezją. Podczas forum odbyła się ceremonia podpisania memorandum of understanding przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych z Indonesia Investment Coordinating Board oraz przez Krajową Izbę Gospodarczą z KADIN - Indonesian Chamber of Commerce and Industry.

- Od pewnego czasu odbywamy pasjonujące podróże po tych obszarach gospodarczych świata, o których wiemy mniej, niż o naszej rodzimej Europie. Rozmawialiśmy o Tajlandii w czasie wizyty pani premier, mówiliśmy o Chinach przy okazji kolejnych wizyt m.in. premiera Chin; coraz wyraźniej widać, że Polska wysuwa głowę z europejskiego kokonu, po latach koncentrowania się na sobie - mówił prezes Majman.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW