Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

ArtNorblin ze światowymi ambicjami na warszawskiej Woli

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
ArtNorblin ze światowymi ambicjami na warszawskiej Woli
Połącznie biznesu, sztuki i historii jest ambitnym przedsięwzięciem, ale czy ma szansę przynieść również wymierne korzyści? Firma inwestycyjna Capital Park wierzy, że tak i dlatego na terenie warszawskiej Fabryki Norblina oprócz biurowców znajdzie się również miejsce na teatr oraz muzeum. 

Na terenie dawnej Fabryki Norblina, u zbiegu ulic Żelaznej, Prostej i Łuckiej na warszawskiej Woli, w ciągu najbliższych trzech lat powstanie centrum biurowo-rozrywkowo-handlowe. To teren mogący się pochwalić prawie 200-letnią historią, gdzie w 1820 roku powstał Zakład Platerniczy Norblinów.

Po II wojnie światowej fabryka została znacjonalizowana i z czasem zaczęła tracić na znaczeniu jako centrum produkcji (ostatecznie zamknięto ją w 1982 r.), zyskiwała za to jako obszar poświęcony kulturze. Na jej terenie powstał Teatr Scena Prezentacji oraz oddział Muzeum Techniki. W ostatnich latach teren fabryki zyskał na popularności wśród pasjonatów zdrowego żywienia dzięki funkcjonującemu na jej obszarze biobazarowi, gdzie sprzedawana jest ekologiczna żywność.

Teraz na 2 hektarach zrujnowanego gruntu szykuje się prawdziwa rewolucja. Wszystko to dzięki firmie Capital Park, która zamierza stworzyć tam centrum ArtNorblin łączące powierzchnie biurowe, handlowe i usługowe z funkcjami kulturalnymi, nie zapominając również o zabytkowym charakterze tego miejsca. Inwestor planuje zdobyć pozwolenie na budowę do końca roku, a z pracami ruszyć na początku 2014 roku.

- To jeden z ostatnich takich gruntów w centrum miasta. Teren Norblina jest bardzo szczególny. Będziemy musieli odrestaurowywać 11 budynków dawnej fabryki. Jest to duże obciążenie finansowe – mówi Kinga Nowakowska, dyrektor sprzedaży, marketingu i asset management, Capital Park Group.

Koszty są rzeczywiście imponujące. Proces rewitalizacji wraz z budową nowego biurowca wyniesie około 500 mln złotych. Inwestor planuje przeznaczyć  22 tys. mkw. na usługi, handel i kulturę oraz 39 tys. mkw. na powierzchnię biurową klasy A. Całkowita powierzchnia pod wynajem to 63 tys. mkw. Budynki, które nie są zarejestrowane jako zabytki, zostaną zburzone, a pozostałe wyremontowane. Część z nich zostanie przeniesiona.

11 zabytkowych budynków zostanie przekształconych w galerie handlowe, zaś za nimi powstanie pięciokondygnacyjny kompleks biurowy, którego elewacja jest inspirowana szlifami diamentu. Pod kompleksem powstanie podziemny garaż.  Za całość projektu odpowiada pracownia architektoniczna PRC Architekci.

To jednak nie koniec pomysłów na zagospodarowanie tego miejsca. Inwestor zobowiązał się również do zachowania części funkcji kulturalnych, które obecnie pełni fabryka Norblina.

- Zobowiązaliśmy się, że na terenie pozostanie Tatar Scena Prezentacji, który jest tam od 30 lat. Teatr zostanie odrestaurowany i powstanie nowoczesna sala audiowizualna – podkreśla Kinga Nowakowska.

Oprócz teatru na terenie ArtNorbli powstanie również niewielkie muzeum przemysłu, Otwarte Muzeum Fabryki Norblina, w którym zostaną zaprezentowana unikalne na skalę światową maszyny pozostałe po zlikwidowanej fabryce, niektóre pochodzące jeszcze z XIX wieku. Planowane jest również pozostawienie biobazaru.

Cała koncepcja jest ambitna i zaprojektowana z rozmachem. Atutami projektu jest bez wątpienia jego położenie oraz unikalny charakter. Czy jednak przyszli najemcy będą chętni, aby dokładać się do utrzymania teatru i muzeum? Przedstawiciele inwestora podkreślają, że czynsze będą nieco wyższe, ale nie odbiegające od rynkowych standardów. Na plus projektu wpływa fakt, że najemcy powierzchni handlowych i usługowych będą mogli liczyć nie tylko na pracowników biur na terenie kompleksu, ale również pracowników okolicznych biurowców oraz mieszkańców, gdyż cały kompleks ma mieć otwarty charakter.

Oficjalny proces komercjalizacji jeszcze się nie rozpoczął, a planowane otwarcie powinno nastąpić pod koniec 2015 lub na początku 2016 roku.

Podobne pomysły zostały z powodzeniem zrealizowane w Barcelonie (Caixa Forum), czy Hamburgu (Elbphilharmonie). Rewitalizacja terenów dawnych fabryk staje się coraz popularniejsza również w Polsce, o czym świadczy chociażby sukces łódzkiej Manufaktury, czy realizowany obecnie w Krakowie projekt na terenie dawnych browarów Lubicz.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW