Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Strefy do zadań specjalnych

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Strefy do zadań specjalnych
Nierozwiązana kwestia przyszłości SSE może powstrzymywać działania inwestorów, ale nie same Strefy. Zarządzający nimi mają wciąż nowe pomysły na przyciągnięcie firm, mogące stanowić o ich atrakcyjności nawet po wygaśnięciu ulg podatkowych. 

Specjalne Strefy Ekonomiczne zaczęły powstać w latach 90-tych i miały być odpowiedzią na regionalne problemy związane z prywatyzacją, likwidacją zakładów i masowymi zwolnieniami, czy niewystarczającym tempem rozwoju regionu. Ich zadaniem było pobudzić gospodarczo objęte terytorium i przyciągnąć kapitał, tworzący nowe miejsca pracy. Te cele nie zmieniły się nawet po 20 latach, jednak ich sposób realizacji tak.

O tym co oferują Specjalne Strefy Ekonomiczne wie już większość inwestorów. Zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz podatku dochodowego jest standardem zarówno w każdej z 14 polskich Specjalnych Stref Ekonomicznych, jak i u naszych sąsiadów.

- Zarówno polskie, jak i czeskie i słowackie zachęty inwestycyjne są dosyć podobne. Ten katalog instrumentów nie może się różnić, bo nikt nie wymyśli tutaj Ameryki – mówi Iwona Chojnowska-Haponik z PAIiIZ.

Każda ze stref  chwali się również wysoką jakością obsługi, intensywną promocją, czy przyłączaniem kolejnych dobrze uzbrojonych terenów inwestycyjnych. Czym zatem można się wyróżnić nie tylko na tle polskiej, ale również światowej konkurencji?

Nacisk na technologię i innowację

Jednym ze sposób jest stworzenie przyjaznego klimatu do rozwoju technologii. Celuje w tym Krakowska SSE.

- Przed kilkoma laty Krakowski Park Technologiczny zrealizował projekt badawczy „Perspektywa Technologiczna Kraków-Małopolska 2020”, którego  celem było wybranie konkretnych technologii, mogących wywrzeć najkorzystniejszy wpływ na rozwój naszego regionu. Wśród 10 wytypowanych przez grupę ponad tysiąca uczestników projektu technologii, znalazły się trzy bezpośrednio związane z ICT: bezdotykowy interfejs komputerowy, uniwersalny dostęp do informacji, systemy inteligentne. Jako instytucja wsparcia biznesu, postanowiliśmy stworzyć zaplecze infrastrukturalne dla firm, które w swojej działalności będą się koncentrowały na rozwijaniu tych właśnie technologii. Dlatego zdecydowaliśmy się powołać Małopolski Park Technologii Informacyjnych. Tworząc kolejne centrum biznesowe w Krakowie-Pychowicach wykorzystujemy nasze doświadczenie zdobyte podczas tworzenia podobnego centrum w Czyżynach, gdzie na terenie specjalnej strefy ekonomicznej z powodzeniem funkcjonują największe firmy z sektora ICT obok inkubatora technologicznego w otoczeniu instytucji naukowych – mówi Krystyna Sadowska z Krakowskiego Parku Technologicznego.

Północna część Polski też nie znajduje się w tyle za innowacjami. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która stworzyła Gdański Park Naukowo-Technologiczny w 2006 roku, obecnie pracuje nad Bałtyckim Parkiem Nowych Technologii w Gdyni. Za powstaniem GPTN stał pomysł, aby stworzyć ośrodek umożliwiający przekształcenie się początku w działającą firmę. O tym, że Park okazał się strzałem w dziesiątkę może świadczyć fakt, że w ubiegłym roku zakończyła się trzecia rozbudowa gdańskiego technoparku, w wyniku której powstałe kolejne laboratoria.

Pomysł na łączenie technologii, innowacji i funkcjami strefy okazał się na tyle ciekawy, że Pomorska SSE zdecydowała się na przekształcenie części terenów dawnej Stoczni Gdynia w Bałtycki Park Nowych Technologii.

- Wielu nie wierzyło, że te tereny będą jeszcze żyły, że będzie tu kwitł przemysł, rodzący nowoczesne miejsca pracy.  A dziś pracują tu spółki z branży przemysłu morskiego, ale również zupełnie nowe podmioty, rozwijające swoją działalność w innych dziedzinach.- powiedziała na uroczystości oddania pierwszego obiektu na terenie Portu Teresa Kamińska, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W sumie do zagospodarowania na innowacyjne projekty biznesowe znajdzie się 6 ha. Na razie w ramach projektu udało się otworzyć biurowiec, zwany Akwarium. Rewitalizacja "Akwarium" to tylko jeden z elementów dużego programu, który przewiduje modernizację infrastruktury drogowej, wodno - kanalizacyjnej, kolejowej, otwarcie terenów dawnej stoczni dla Gdyni oraz modernizację pozostałych budynków, w tym centrum kulturalnego "Kotłownia", które stanie się centrum produkcji multimedialnej wraz z zapleczem biurowym i konferencyjnym.

Nad współpracą z technoparkiem (Łódzkimi Regionalnym Parkiem Naukowo-Technologicznym) zastanawia się również Łódzka SSE.

- Aby w Technoparku mogła być ustanowiona ŁSSE potrzebny jest docelowy, konkretny inwestor, który złoży list intencyjny, a władze parku wyrażą na to zgodę. Ze względu na skład właścicielski Parku nie można włączyć tego terenu w całości jako terenu Skarbu Państwa lub jst – podkreśla Marcin Kwintkiewicz z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Inwestycja w młodych


Innowacje często są domeną młodych, ludzi i firm. Strefy nie zapomniały o tej zasadzie i również postawiły na świeżych przedsiębiorców, którzy mają atrakcyjne pomysły, ale brakuje im potrzebnej infrastruktury.

W ramach Krakowskiej SSE od 2008 roku działa Inkubator Technologiczny KPT. Inkubator jest miejscem dla ludzi, którzy myślą o założeniu własnej działalności, działają w branży informatycznej, telekomunikacyjnej lub inżynierskiej i szukają odpowiedniego środowiska dla siebie i swoich pomysłów. Najemcami powierzchni w inkubatorze są małe przedsiębiorstwa oraz mikrofirmy prowadzone przez absolwentów, doktorantów, studentów oraz pracowników naukowych krakowskich szkół wyższych. Największy jak dotąd sukces odniosła firma Mijuma, która pozyskała inwestora kapitałowego i utworzyła spółkę Mijusic. W czerwcu 2011 roku głośno było także o Berrylife, jedynej firmie z Polski, która znalazła się w finale prestiżowego konkursu DigiBIC Award 2011 organizowanego przez European Business&Innovation Centre Network.

Jak widać, inkubatory mogą być dobrym startem dla młodej firmy. Jednak jak na obecności inkubatora korzystają strefowi inwestorzy?

- Oferta Krakowskiego Parku Technologicznego została zbudowana w taki sposób, by służyć firmom na różnych etapach ich rozwoju. Udało się stworzyć skuteczny system wsparcia zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych przedsiębiorców poprzez połączenie funkcjonalności parku technologicznego i specjalnej strefy ekonomicznej. Przygotowaliśmy ofertę narzędzi finansowych oraz infrastrukturalnych odpowiadających wymaganiom firm funkcjonujących w realiach nowoczesnej gospodarki. W Krakowskim Parku Technologicznym udało się wytworzyć różne synergie: pomiędzy start-upami a dużymi firmami, które są gotowe dzielić się doświadczeniem, a nawet finansować innowacyjne projekty młodych firm, pomiędzy środowiskiem biznesowym i naukowym przy wyznaczaniu map drogowych rozwoju poszczególnych branż. Powołaliśmy także Fundusz Zalążkowy KPT, który finansuje ciekawe projekty początkujących firm. Start-upy dojrzewają w Inkubatorze z myślą o tym, że będą mogły rozwijać się korzystając z pakietu pomocy, która będzie dostępna w ramach Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych. I wreszcie z możliwości uzyskania pomocy publicznej dostępnej dla firm inwestujących na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej – mówi Krystyna Sadowska.

Również Słupska SSE zainwestowała w Słupski Inkubator Technologiczny (SIT), otwarty na jesieni ubiegłego roku. SIT ma w sumie 2800 metrów kwadratowych powierzchni biurowej, z czego 500 metrów przeznaczonych jest na start-upy, czyli firmy rozpoczynające działalność. Dla firm istniejących i bardziej doświadczonych na rynku, ale które trzeba wciąż trzeba inkubować, znalazło się 1000 metrów kwadratowych.

- Od początku istnienia motywem przewodnim działalności Pomorskiej Agencji było inicjowanie przedsięwzięć mających przyczyniać się do rozwoju miasta i regionu. Służyły temu różne działania i inicjatywy podejmowane przez PARR w zakresie opracowywania oraz realizacji programów pomocowych Unii Europejskiej, czy też doradztwa inwestycyjnego dla firm. W ciągu kolejnych lat zakres działalności Agencji stale się poszerzał o nowe ambitne kierunki i zamierzenia, a sens tych działań sprowadzał się do tego, by zainteresować nowych inwestorów i przyciągnąć do ciekawe inwestycje. Te elementy oraz potrzeba regionu tworzenia miejsca korzystnego dla rozwoju przedsiębiorczości i nowej myśli technicznej przyczyniły się do podjęcia decyzji o powstaniu Słupskiego Inkubatora Technologicznego – uzupełnia Ewa Krzaczkowska z Słupskiego Inkubatora Technologicznego.

Odzyskać tereny

Działania SSE na rzecz powstania inkubatorów czy parków technologicznych to również szansa na wykorzystanie „trudnego” terenu. Przykładem może być słupski inkubator.

- Inkubator został zlokalizowany na terenie byłego wysypiska śmieci. Teren dobry lokalizacyjnie, ale trudny geologicznie co nie sprzyjało inwestycjom inwestorów zewnętrznych. Chcąc jak najlepiej wykorzystać tą lokalizację w centrum słupskiej Strefy Ekonomicznej zdecydowano się na ulokowanie inwestycji w tym miejscu w otoczeniu firm już działających i stwarzających dodatkowe możliwości rozwoju dla podmiotów funkcjonujących w SIT – podkreśla Ewa Krzaczkowska.

Skomplikowanym problem stanowiły również pozostałości po dawnej Stoczni Gdynia. Część terenu wykupili prywatni inwestorzy, ale resztą zajęła się Pomorska SSE, która w tym miejscu tworzy Bałtycki Port Nowych Technologii. Dzięki działaniom Strefy zaniedbane tereny mają szansę stworzyć miejsca pracy, które zastąpią te utracone wraz z likwidacją stoczni.

- Kiedy kilka lat temu, po upadku Stoczni Gdynia straciliśmy ok. 5 tys. miejsc pracy, wydawało się, że niczym nie uda się zrekompensować tej straty. Dziś na tych terenach już pracuje ok. 3 tys. ludzi, a tych miejsc będzie przybywać - powiedział marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Znajdź biuro dzięki ..strefie

Jednym z głównych zadań Stref jest znajdywanie inwestorów chętnych na przygotowane nieruchomości. Znajomość tematu część Stref postanowiła wykorzystać oferując niestandardową usługę, jaką jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

- Pomysł, aby Łódzka SSE rozszerzyła katalog oferowanych usług o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami był naturalną konsekwencją działalności prowadzonej od początku istnienia Strefy. W tym czasie Strefa nabywała nieruchomości na własność by je uzbrajać, a następnie oferować inwestorom jako w pełni przygotowane grunty inwestycyjne. ŁSSE S.A. poszukiwała także nabywców dla nieruchomości jednostek samorządów terytorialnych objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Działalność ta ograniczała się jednak do terenów położonych na terenie strefy i była nakierowana na pozyskiwanie inwestorów, którzy zainteresowani  byli uzyskaniem zezwolenia na działalność w SSE i korzystaniem z pomocy publicznej. Jednak do ŁSSE trafiały także zapytania o tereny inwestycyjne niekoniecznie objęte statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Posiadając zespół wykwalifikowanych pracowników, dysponujących wiedzą i doświadczeniem w zakresie rynku nieruchomości ( w tym licencjonowanego pośrednika w obrocie nieruchomościami), zarząd ŁSSE zdecydował o wykorzystaniu tego potencjału i rozszerzeniu zakresu usług oferowanych przez spółkę, o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, przy czym działalność ta obejmuje wyłącznie nieruchomości inwestycyjne i komercyjne, przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej – mówi Magdalena Plecińska, zastępca dyrektora ds. kontroli i obrotu nieruchomościami Łódzkiej SSE.

Teraz z usług łódzkiej strefy korzystają również samorządy, które chcą sprzedać tereny nie należące do Strefy.

- Strefa w swojej ofercie pośrednictwa posiada zarówno nieruchomości objęte statusem SSE, jak i tereny pozastrefowe. Z tego względu, naszymi Klientami  - jako nabywający i oferujący - są zarówno inwestorzy zainteresowani pomocą publiczną, jak i podmioty, dla których status strefy nie jest kryterium koniecznym. Dodatkowo, ŁSSE S.A. nawiązała współpracę z jednostkami samorządów terytorialnych, którzy powierzyli nam poszukiwanie nabywców dla swoich terenów inwestycyjnych, pozastrefowych – uzupełnia Magdalena Plecińska.

Więcej znaczy lepiej?

Innowacja, czy technologia to hasła zawsze w cenie, a Strefy, które mogą się pochwalić działaniami w tym zakresie są postrzegane jako dynamiczne i kreatywne. Z drugiej strony w raporcie KPMG inwestorzy najlepiej ocenili SSE „Starachowice” oraz Warmińsko-Mazurską SSE, które nie mogą się pochwalić ani inkubatorami technologicznymi, ani technoparkiem. Czy zatem nie warto inwestować w budowę dodatkowej infrastruktury? Przedstawiciele Stref podkreślają, że strefy to nie tylko zwolnienia z podatku.

- Krakowski Park Technologiczny pełni rolę regionalnej instytucji wsparcia rozwoju gospodarczego. Oferta specjalnej strefy ekonomicznej jest tylko jednym z narzędzi kreowania tego rozwoju. Wypełnianie naszej misji, którą jest wspieranie rozwoju nowoczesnej gospodarki Małopolski, wymaga zastosowania wielu narzędzi, które staramy się tworzyć dostosowując je do potrzeb działających w naszym regionie przedsiębiorstw – uważa Krystyna Sadowska.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Lębork” oraz nabędzie nieruchomość, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta Lęborka:   Nieruchomości gruntowe położone są w obrębie 14 miasta Lęborka, w rejonie ulic Wileńskiej, Granicznej, Korzennej, wchodzących w skład obszaru osiedla „Lębork- Wschód”, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00014914/4. Nieruchomości przeznaczone są pod funkcje przemysłowe i usługowe, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork- Wschód”, zatwierdzonego uchwałą  Nr LX-514/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10 listopada 2010r., zmienionego uchwałą Nr XXII-334/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2016r.    Na terenie działek 299/8 i 282/13 usytuowane są napowietrzne linie elektroenergetyczne, w tym SN 15 kV. Do czasu przebudowy (np. skablowania) linii SN 15 kV lub likwidacji, w sąsiedztwie linii obowiązuje strefa ograniczeń dla wysokości zagospodarowania i lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi. Szerokość strefy wynosi 14m, tj. po 7m na każdą stronę od osi słupów. W tej strefie wysokość zagospodarowania i  usytuowanie obiektów na stały pobyt ludzi należy uzgodnić z właściwym gestorem sieci energetycznej średniego napięcia. Podłączenie nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci. Zgodnie z ewidencją gruntów  i budynków nieruchomości stanowią użytek Bp. Na nieruchomościach rosną drzewa, samosiejki, których ewentualne usunięcie nie powinno naruszać obowiązujących przepisów prawa. Teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Ustala się obowiązek przeprowadzenia dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu których teren może być trwale zainwestowany.         Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomości wolne są od wszelkiego rodzaju obciążeń. Warunki udziału w przetargu: 1. Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po uprzednim wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029 .   2. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie PARR S.A. , od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500  (tel. 59 840 11 74). 3. Wniesienie do dnia 15 marca 2018 roku wadium w formie pieniężnej w wyżej określonej wysokości na konto Gminy Miasta Lębork numer 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A.  w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 15 marca 2018 roku. 4. Oferty w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie PARR S.A w Słupsku w terminie do dnia 19 marca 2018 roku do godz. 15.00. Ich otwarcie nastąpi podczas części jawnej przetargu w dniu 20 marca 2018 roku w sali nr 101 Urzędu Miasta w Lęborku o godz. 10.00. 5. Oferty podlegają ocenie Komisji Przetargowej w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.   6. Oferowana cena nabycia nie może być niższa niż cena wywoławcza powiększona o  postąpienie minimalne wynoszące 1% ceny wywoławczej. 7. O terminie podpisania aktu notarialnego zwycięzca przetargu zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 8. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w ciągu 3 dni. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 9. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem  umowy sprzedaży. 10. Ustalona w przetargu cena nabycia nieruchomości będzie podlegała zapłacie najpóźniej do dnia spisania aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży. 11. O wyniku  przetargu uczestnicy przetargu zostaną zawiadomieni  w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. 12. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, złożą pisemną ofertę, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza. W  przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód stwierdzający tożsamość. 13. Komisji przetargowej przysługuje prawo zamknięcia przetargu, bez wybrania którejkolwiek z ofert. Ogłoszenie zostało wywieszone w języku polskim i angielskim  na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lęborka ul. Armii Krajowej 14.  Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych :  www.lebork.pl,  www.bip.um.lebork.pl, www.sse.słupsk.pl oraz w Gazecie Wyborczej.   
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (PARR S.A.), 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax (0-59) 841 32 61 działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r., poz. 2064) zaprasza do składania ofert na przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz nabędą prawa do nieruchomości, na których będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości: - działki gruntu nr: 5658/9 (KO1W/00033842/8) i 5658/11 (KO1W/00042467/1) położone w Obrębie  0001 Miasta Wałcz na terenie Podstrefy "Wałcz" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, do których PARR S.A. przysługuje prawo własności. Księgi wieczyste prowadzone są przez V Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Wałczu.   Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029. 2. Wpłacenie wadium w wysokości określonej w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego”. 3. Złożenie pisemnej oferty wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Oferta powinna zawierać informację o oferowanej cenie nabycia. 4. Oferty należy składać w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Obrońców Wybrzeża 2  w Słupsku w terminie do dnia 05.02.2018 r., do godziny 15:00. 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2018 r. o godz. 10.00 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2.    Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości lub wycofania się z przetargu przed jego zakończeniem, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny i bez wybrania którejkolwiek z ofert. Powyższe ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. www.sse.slupsk.pl
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61 działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r., poz. 2064) zaprasza do rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Warunkiem udziału w rokowaniach jest: - wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków rokowań” - złożenie pisemnej oferty w siedzibie PARR S.A. przy ulicy Obrońców Wybrzeża 2 w Słupsku w terminie do dnia 06.02.2018 r. do godz. 12.00. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2064). Rokowania odbędą się w dniu 07.02.2018 r. o godz. 12.00 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2. „Specyfikację istotnych warunków rokowań” można otrzymać w siedzibie PARR S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Cena specyfikacji wynosi 8.000zł + VAT 23% płatna na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029.   Zarządzający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyn. Ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. www.sse.slupsk.pl  
 
 
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, 59 – 220 Legnica, ul. Maksymiliana Kolbe 14 jako  Zarządzający  Legnicką Specjalną   Strefą  Ekonomiczną („Zarządzający Strefą”), w oparciu o przepisy rozporządzenia  Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. Nr 254, poz. 2543), zaprasza  inwestorów do udziału w przetargu łącznym mającym na celu ustalenie przedsiębiorcy, którego planowane przedsięwzięcie gospodarcze na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w największym stopniu przyczyni się do celów jej ustanowienia i na rzecz którego: - zbyta zostanie, na podstawie umowy sprzedaży, nieruchomość w obrębie której prowadzona będzie działalność gospodarcza objęta zezwoleniem oraz - udzielone zostanie zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej („Strefa”). W skład mienia objętego przetargiem łącznym („przetarg”) wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 4,6589 ha, położona w obrębie geodezyjnym numer 7, Miasto Złotoryja, powiat złotoryjski, woj. dolnośląskie, objęta Księgą Wieczystą nr  LE1Z/00037480/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Złotoryi V Wydział Ksiąg Wieczystych, nie obciążona prawami oraz roszczeniami osób trzecich poza ujawnionymi w księdze wieczystej, posiadająca dostęp do drogi publicznej, na którą składają się działki oznaczone w ewidencji gruntów jako: - działka nr 105/8 o powierzchni 4,6421 ha, położona na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. - działka nr 87/14 o powierzchni 0,0168 ha, położona poza terenem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Złotoryi nr XLIV/338/2002 z dnia 27 czerwca 2002 roku, działka nr 105/8 oznaczona jest na rysunku planu symbolem 9 P, S, z przeznaczeniem pod funkcję przemysłu i składów, działka nr 87/14 oznaczona jest na rysunku planu symbolem 4KL 1x2, z przeznaczeniem  pod funkcję ulicy lokalnej. 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.297.300,00 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta) złotych + 23% VAT. 2. Szczegółowe informacje o zasadach oraz warunkach przetargu, w tym dotyczących udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy oraz udostępnienia nieruchomości, zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu („Specyfikacja”). 3. Warunkiem udziału w przetargu jest : 1) wykupienie Specyfikacji. Specyfikację można otrzymać w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00-14.00 w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 9.500 PLN netto + 23 % VAT na rachunek LSSE S.A. w Banku  BPS O/Legnica 37 1930 1044 2280 0269 3796 0001, 2) złożenie, sporządzonej zgodnie  z zasadami podanymi w Specyfikacji, pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie Strefy przedsięwzięcia, 3) wpłacenie na podany w ppkt.1) rachunek bankowy Zarządzającego Strefą wadium przetargowego – w wysokości 320.000,00 złotych (trzysta dwadzieścia tysięcy zł), którego zasady wpłaty i przesłanki jego przepadku określa Specyfikacja. 4. Oferty dotyczące przystąpienia do przetargu, z dopiskiem „Przetarg łączny Złotoryja. Nie otwierać przed dniem 22 stycznia 2018 r. godz. 9.00” należy składać w siedzibie Zarządzającego Strefą: 59-220 Legnica, ul. Maksymiliana Kolbe 14, w terminie do 22 stycznia 2018 r. do godz. 8.45. 5. Ocena przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy, objętych składanymi do przetargu ofertami, będzie dokonana w oparciu o kryteria wyszczególnione w § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U.  Nr 254, poz. 2543). 6. Otwarcie składanych do przetargu ofert nastąpi w ww. siedzibie Zarządzającego Strefą - w dniu 22 stycznia 2018 r. o godz. 9.00. 7. Zarządzający Strefą może unieważnić przetarg z przyczyn podanych w § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. Nr 254, poz. 2543), o czym zawiadomi równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 8. Szczegółowych informacji na temat przetargu, jak również wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji, udzielają na piśmie lub telefonicznie pracownicy Zarządzającego Strefą (Departament Rozwoju, tel. 76 727 74 98 lub 92). 9. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim oraz angielskim została zamieszczona na stronie internetowej Zarządzającego Strefą pod adresem: www.lsse.eu w zakładce Aktualności BIP. 10. The content of this announcement in Polish and in English was posted on the website of the Managing Entity of the Zone at: www.lsse.eu, link: BIP.
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 t.j.) w sprawie przetargów  i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO NR 20/2017 mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy i nabędzie prawo własności do nieruchomości położonej na terenie Strefy. 1. Przetargiem łącznym objęta jest niżej wymieniona nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność SSSE S.A.: - położona na terenie Podstrefy Suwałki o łącznej powierzchni 3,4784 ha, składająca się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 35009/1 (o pow. 0,0248 ha), 35009/2 (o pow. 0,5793 ha), 35010 (o pow. 0,5267 ha), 35011 (o pow. 0,6714 ha), 35012 (o pow. 0,3020 ha), 35013 (o pow. 0,5340 ha), 35014 (o pow. 0,6330 ha), 35021/14 (o pow. 0,2072 ha), dla której prowadzona jest KW: SU1S/00038190/6. Działka o nr geod. 35021/14 jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu bezpłatnej służebności drogi koniecznej. Wyżej wymieniona nieruchomość objęta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.     2.  Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy, sposób przygotowania oferty i wysokość wadium, którego wpłacenie jest warunkiem udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego.   3.  Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego w cenie 8 000,00 zł + należny podatek VAT można nabyć w siedzibie Spółki (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na w/w sumę na konto  Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4.  Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego i złożenie kompletnej oferty.   5.  Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49 do dnia 22.01.2018 r. do godziny 12.00.   6.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki dnia 22.01.2018 r. o godzinie 12.15. Wszelkich informacji udzielamy pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T Noniewicza 49, tel./fax: (87) 565 22 17, 565 2449, e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl 

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW