Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Sąsiad do inwestycji

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Sąsiad do inwestycji
W ostatnich miesiącach relacje Polska-Czechy przeżyły kilka wstrząsów, nie tylko z powodu naszych nieobronionych bramek na Euro 2012. Polska zanieczyszczona sól spożywcza i zatruty alkohol z Czech wstrząsnęły relacjami gospodarczymi między sąsiadami, ale obydwa kraje zdają sobie sprawę, że tylko współpraca pozwoli wypromować się.

Na początek warto przytoczyć kilka faktów. Republika Czeska należy do głównych partnerów handlowych Polski. Na koniec 2011 roku polsko-czeskie obroty handlowe osiągnęły wartość ponad 14,2 mld euro. Czechy były 6. partnerem handlowym Polski, pod względem wolumenu wymiany handlowej i 3. odbiorcą polskich towarów. Udział Czech w polskim eksporcie dynamicznie wzrósł dwukrotnie, z ok. 4 proc. w 2003 r. do ponad 8 proc. (za ostatnie 7 miesięcy 2012 roku).

- Wymiana gospodarcza między Polską a Czechami kwitnie. Nasza wymiana handlowa wzrosła w ubiegłym roku o ok. 16 proc., a stosunki polsko-czeskie nabrały w ostatnich latach dynamiki niemal we wszystkich dziedzinach.  To jest skala wspólnego sukcesu, na który złożyły się wysiłki wielu praktyków życia gospodarczego, wielu ludzi odważnych w biznesie i wielu ludzi absolutnie racjonalnie kalkulujących, że dobre biznesy robi się przy dobrych relacjach politycznych - mówił prezydent Bronisław Komorowski, otwierając Forum Gospodarcze Polska-Czechy. W forum wziął udział prezydent Czech Vaclav Klaus, który przebywa  z oficjalną wizytą w Polsce.

Jednym z wyznaczników współpracy jest fakt, że zarówno Polska, jak i Czechy stosunkowo dobrze radzą sobie z kryzysem gospodarczym.

- Bez żadnej przesady można powiedzieć, że wymiana gospodarcza między Polską a Czechami kwitnie, bo rzeczywiście jest na coraz wyższym poziomie w sytuacji, kiedy nasze kraje są dotykane skutkami kryzysu w strefie euro i w całym świecie zachodnim – powiedział Bronisław Komorowski.

Jak dodał, i Polacy, i Czesi wiedzą, że po drugiej stronie mają przyjaciela, sojusznika, kraj wiarygodny, z którym można dobrze realizować zamysły biznesowe. Z tym stwierdzeniem częściowo nie zgadza się prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych – Sławomir Majman.

- Jesteśmy konkurentami w przyciąganiu inwestycji zagranicznych i nic tego nie zmieni – podkreślał prezes PAIiIZ.

Tym co jednak łączy Polskę i Czechy jest fakt, że przez zagranicznych inwestorów nasze kraje nie są widziane jako odrębne podmioty, ale jako jeden wielki region Europy Środkowo-Wschodniej.

- Chociaż byśmy przeznaczali miliony na promocje to i tak inwestorzy widzą nas jako Europę Środkowo-Wschodnią. Dlatego więcej jesteśmy w stanie zrobić razem, aby pokazać twarz gospodarki polskiej i czeskiej. Polska ma większy potencjał promocyjny, ale Czechy mają lepsze kontakty np. w Afryce. Dlatego wspólne promowanie w tych regionach może nam wiele dać – uważa prezes Majman.

Jednak współpraca polsko-czeska to nie tylko wymiana handlowa i wspólna praca w celu przyciągnięcia zagranicznych inwestorów. Zwiększa się także liczba czeskich inwestycji w Polsce i vice-versa. Wysokie jest zaangażowanie kapitałowe polskich firm w Czechach. Wg danych NBP skumulowana wartość polskich inwestycji w Czechach na koniec 2010 roku wyniosła ponad 1,8 mld euro. To jest baza, na której można tworzyć projekty sprzyjające współpracy gospodarczej.

- Świadczy to o wymiarze naszych relacji gospodarczych. Nie tylko bliskość geograficzna, ale i podobne spojrzenie na świat sprawiają, że współpraca pomiędzy naszymi krajami układa się tak dobrze – stwierdził wicepremier Pawlak.

- Polski kapitał jest tam, gdzie czuje się dobrze. Polskie inwestycje w Republice Czeskiej są na 3. miejscu.  To wynik m.in. podobieństwa kulturowego. To działa w obydwie strony. Im więcej czeskich inwestycji będzie w Polsce, tym mniej będzie uprzedzeń  – podkreśla prezes PAIiIZ.

W opinii prezydenta Komorowskiego, granica polsko-czeska jest jedną z tych granic, na której integracja społeczności lokalnych postępuje najszybciej.

- Warto jednak wyznaczać kolejne ambitne cele jeszcze bardziej przyspieszające te procesy – przekonywał Bronisław Komorowski wskazując na inwestycje w obszarze infrastrukturalnym.
Prezydent ocenił, że wiele można jeszcze zrobić, aby Polacy i Czesi korzystali z owoców integracji europejskiej z korzyścią dla obu krajów.

- I Czesi i Polacy zaliczają się do tej części, która nie jest dostarczycielem kłopotów gospodarczych dla całej Unii, a jest w dalszym ciągu nadzieją na przyspieszony rozwój – powiedział prezydent RP.

Bronisław Komorowski podkreślił, że Czechy są obecnie jednym z najważniejszych partnerów Polski w UE oraz istotnym sojusznikiem w NATO.

– Z tego także mogą i powinny płynąć daleko idące skutki natury gospodarczej – zaznaczył.

Jak dodał, cały szereg przedsięwzięć ważnych z punktu widzenia obronności może się przełożyć także na wspólne szanse w zakresie przemysłu.

- Bardzo wysoko oceniamy współpracę pomiędzy Czechami i Polską. Republika Czeska to także nasz bardzo ważny partner w Grupie Wyszehradzkiej – powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak.

Z kolei wiceszef polskiego rządu podkreślił rolę współpracy przygranicznej pomiędzy przedsiębiorcami po obu stronach granicy polsko-czeskiej.

- Budujemy zarówno dobre relacje w Europie, jak i między naszymi krajami. Sprzyja to zachowaniu konkurencyjności naszych gospodarek – powiedział.

Dla polskiej gospodarki ważne jest zwłaszcza zaangażowanie czeskich firm w budowę infrastruktury drogowej w Polsce.

- W polskich projektach infrastrukturalnych mamy 600 mln euro na współpracę z czeskimi firmami – powiedział Lech Witecki, p.o. generalnego dyrektora, GDDKiA.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW