Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Inwestycje spod znaku kangura

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Inwestycje spod znaku kangura
Na początku października ruszy budowa Pomorskiego Centrum Logistycznego, łączącego tereny firmy Goodman i DTC. Co jeszcze łączy te firmy? Odpowiedź brzmi: australijskie pochodzenie. Egzotyczny kraj na Antypodach wydaje się daleko, ale polsko-australijskie inwestycje są już na wyciągnięcie ręki.

13 tys. kilometrów, trzy kontynenty i Ocean Indyjski dzielą Polskę i Australię. Wydawałoby się, że kilkanaście godzin lotu skutecznie zniechęca do obustronnych kontaktów. Jednak w czasach, gdy kapitał swobodnie podróżuje między strefami czasowymi, odległość przestaje być problemem.

- W czasie gdy oddział w Australii spokojnie śpi, my możemy zająć się klientami w potrzebie – zauważa Rafał Źrobecki, przedstawiciel australijskiej firmy z branży IT, Squiz Poland.

Przedstawiciele Polski i Australii podkreślają, że chociaż  nasze kraje dzieli pół globu, to łączy je stabilna sytuacja gospodarcza i wzrost gospodarczy w czasach kryzysu.

- Polska jest krajem rosnącej gospodarki. W Australii zauważamy jej znaczenie – wyjaśnia Jean Dunn, ambasador Australii w Polsce.

- Australia, podobnie jak Polska, oparła się kryzysowi, odnotowując wzrost na poziomie 3,4 proc. – dodaje Andrzej Dycha, podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki.

Wymiana handlowa pomiędzy Australią a Polską nie jest znacząca i wynosi ok. 270 mln dolarów australijskich, jednak wciąż rośnie.

- Odnotowujemy rosnące zainteresowanie polskich firm Australią. W 2011 roku eksport wzrósł o 32 proc., a w tym roku już o 20 proc. – mówi Andrzej Dycha.

Wymiana skupia się głównie na szybkim wzroście importu wysokiej jakości wina australijskiego do Polski, chociaż popularnością zaczynają się cieszyć chociażby pochodząca z Australii sieć sklepów  z biżuterią Diva. Z kolei w Australii coraz większe zainteresowanie budzi naczelna eksportowa kosmetyczna marka Polski – Inglot.

Australia kojarzy się głównie z odległością, egzotycznymi gatunkami fauny i upalnym klimatem. Jednak kraj może pochwalić się także dobrymi uczelniami i rozwiniętą branżą nowoczesnych technologii. To pozwala obserwować dynamicznie rosnącą liczbę australijskich inwestycji w Polsce w takich sektorach jak: górnictwo i energetyka, logistyka i dystrybucja oraz technologie informatyczne.

Firmy australijskie wykorzystują stabilny klimat inwestycyjny Polski oraz wyjątkową lokalizację kraju w sercu Europy. Australijskie firmy są także aktywne w branży inteligentnych systemów transportowych, na rynku motoryzacyjnym, medycznym, edukacyjnym oraz w sektorze usług i innowacji.
Przykładem zaangażowania australijskiego kapitału jest firma DTC Gdańsk, która w większości należy do gigantycznej korporacji z branży finansowej - Macquire. DTC wchodząc do Polski w 2005 roku zainwestowało 200 mln euro, budując w Gdańsku terminal kontenerowy ukończony dwa lata później. Przedstawiciele firmy wierzą w potencjał Polski i nie wahają się dalej inwestować.

- Polska ma szansę stać się dostępem do morza dla takich państwa jak Rosja, czy Białoruś. Jest to okazja, żeby zmniejszyć ceny transportu np. z Chin. W Gdańsku można zbudować większy port, niż w Rotterdamie – podkreśla Boris Wenzel, prezes DTC Gdańsk.

Obecnie DTC  wraz z firmą Goodman realizują projekt Pomorskiego Centrum Logistycznego, który powstaje w pobliżu terminalu DTC Gdańsk.  Goodman jest również firmą z sektora logistycznego z kapitałem australijskim.  To jeden z większy graczy na rynku powierzchni magazynowych w Polsce, znany m.in. z takich projektów jak Kraków Airport Logistics Center.

Polska przyciąga również firmy zainteresowane odnawialnym źródłami energii, ze względu na odkryte źródła gazu łupkowego. Jednym z zainteresowanych naszym krajem inwestorów jest australijska firma Strzelecki Energia, należący do Hutton Energy Group.

- Szukamy gazu łupkowego, jak również ropy. Polska jest atrakcyjna dla naszej firmy z uwagi na dobre ceny gazu, jak również relatywnie niskie koszty rozpoczęcia działalności – wyjaśnia Paweł Żuk, Country Manager w Strzelecki Energia.

Australijczycy nie tylko szukają możliwości inwestowania w Polsce, ale także zapraszają do siebie. Już teraz polskie firmy z branży górniczej działają na terenie kraju-kontynentu.

- Widzimy możliwości dla polskich firm do inwestowania w branżę lotniczą i medyczną – przekonuje Paul Sanda, radca handlowy przy australijskiej ambasadzie.

- Wartość inwestycji polskich w Australii wciąż rośnie – dodaje Marek Łyżwa, wiceprezes zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Chociaż w Australii nie ma rządowych programów wspierających zagraniczne inwestycje, inwestorzy mogą liczyć na pomoc rządów poszczególnych prowincji.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW