Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Co dalej z polickim Infraparkiem?

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Co dalej z polickim Infraparkiem?
Wielkie nadzieje i duże rozczarowanie. Policki Park Przemysłowy miał być szansą dla miasta, a stał się problem dla jego udziałowców. 

Infrapark Police został utworzony w 2004 roku na terenach nieużywanych przez Zakłady Chemiczne Police. Głównym akcjonariuszem zostały Zakłady Chemiczne Police, mając ponad połowę akcji spółki. Urząd gminy przejął prawie 45 proc., a pozostałe udziały należały do Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Idea przyświecająca utworzeniu polickiego obszaru przemysłowego miała na celu zagospodarowanie terenów zbędnych Zakładom Chemicznym do produkcji. Znaczną część terenów wniosła też gmina, a Infraprak miał za zadanie zaktywizować ją gospodarczo. Z powstaniem Infraparku wiązano duże nadzieje – miał być odpowiednią lokalizacją dla polskich firm, ale również i zagranicznych inwestorów.

Infrapark nie spełnił jednak pokładanych w nim nadziei, zaś proces jego likwidacji trwa już od kilku miesięcy, a potrwa jeszcze dłużej. Przedstawiciel spółki Infrapark poinformował serwis Tereny Inwestycyjne Info, że zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych likwidacja nie zajmie mniej czasu niż rok. Niewykluczone, że czas ten ulegnie wydłużeniu.

Prezes Zakładów Chemicznych w Policach, Krzysztof Jałosiński, już w ubiegłym roku zapowiadał, że zlikwiduje Infrapark ze względu na to, że spółka nie przynosi większych sukcesów. Jednak  oficjalnie Zakłady wyraziły wolę likwidacji polickiego parku dopiero 30 kwietnia tego roku. Zakłady Chemiczne posiadają w spółce około 54 proc. akcji, a więc stanowisko firmy decyduje o losie Infraparku.

Wraz z podjęciem uchwały o rozwiązaniu spółki rozpoczął się również proces jej likwidacji. Na likwidatorów Infraparku wyznaczono Tomasza Rzewuskiego, dotychczasowego prezesa zarządu Infraparku oraz Grażynę Walz z urzędu gminy Police. Wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego złożono w Sądzie Rejonowym  w Szczecinie.

- Nawet próbując sprzeciwu nie mamy wpływu na decyzję Walnego Zgromadzenia Spółki, w której większościowe udziały ma Zakład Chemiczny Police – przyznał Jakub Pisański, zastępca burmistrza Polic.

Dodał również, że dalsze funkcjonowanie spółki bez ZCh Police byłoby niemożliwe, a jej likwidacja stała się koniecznością.

- Decyzja likwidacji spółki wynikała pewnie z interesów biznesowych. Uwzględniono interesy Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów, która przejęła ZCh Police, a nie potrzeby społeczności lokalnej – dodaje rozżalony zastępca burmistrza gminy Police.

Jednocześnie w uzasadnieniu Uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie rozwiązania Infraparku czytamy, że przez ostatnie 7 lat park nie spełnił pokładanych w nimi oczekiwań.

Sam przedstawiciel spółki Infraparku zapytany o procedurę likwidacyjną i przyszłość terenów inwestycyjnych należących do spółki wypowiadał się dosyć powściągliwie i nie chciał ujawniać szczegółów.

Tereny inwestycyjne wchodzące w skład Polickiego Parku Przemysłowego mają zostać sprzedane zgodnie z procedurą likwidacyjną. Jeśli tak się nie stanie wrócą do podziału między akcjonariuszy. Wśród obszarów Infraparku, które należą do gminy, znajdują się ruiny fabryki benzyny syntetycznej. Teren ten jest o tyle kłopotliwy, że w podziemnych kanałach budynku ekolodzy odkryli siedliska wielu gatunków nietoperzy i objęli je ochroną tworząc ostoję Police – kanały. W tunelach żyje około dwa tysięcy nietoperzy. Obszar ten więc staje się  niewygodny dla gminy i odstrasza potencjalnych inwestorów ze względu na jego niską atrakcyjność.

Niektóre tereny Infraparku przeznaczonych pod inwestycje uzbrojono wykorzystując fundusze unijne. Miejsce zajęła część inwestorów, w tym firma Partner Stocznia produkująca kadłuby małych jednostek pływających, barek oraz statków o wyporności do 7.000 DWT. Przedsiębiorstwo w dalszym ciągu działa w Policach.  Na razie pytanie o przyszłość jego i innych firm działających do tej pory na terenach należących do Infraparku pozostaje bez odpowiedzi.

Zgodnie z procedurą prawną, proces likwidacyjny zakończy się w połowie przyszłego roku. Obecnie przygotowywane są nieruchomości do zbycia, a niebawem ruszą przetargi na kolejne działki.

Funkcjonowanie Infraparku w Policach miało poprawić koniunkturę gospodarczą, ale też przyczynić się do zmniejszenia poziomu bezrobocia. Jakub Pisański podkreślał w rozmowie z serwisem, że z perspektywy gminy Police, najważniejsze były nowe miejsca pracy. Czy tym razem do Polic uśmiechnie się szczęście i wraz ze sprzedażą działek pojawią się nowi inwestorzy? Tego dowiemy się dopiero za kilka miesięcy.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW