Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Kanadyjskie PPP wzorem dla Polski

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki

Polskę i Kanadę łączą nie tylko liczna Polonia, Arkady Fiedler, ale również wspólne milionowe inwestycje.

W Żywcu rozpoczęto przygotowania do inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - budowy szpitala powiatowego. To szansa, żeby nauczyć się czegoś od Kanadyjczyków, którzy takie inwestycje realizują z sukcesem od lat.

P3, bo tak się mówi o partnerstwie publiczno-prywatnym w Kanadzie, jest popularnym sposobem realizacji inwestycji zarówno na szczeblu prowincjonalnym, jak i federalnym. W celu promowania tej idei i usprawnienia procesu inwestycyjnego powstała Canadian Council for Public-Private Partnership, w której udziały posiadają zarówno podmioty publiczne (21 proc.), jak i prywatnego (79 proc. udziałów). Jednocześnie w Kanadzie istnieje rządowa agencja P3 Canada, która dysponuje budżetem w wysokości 1,2 mld dolarów, pozostającym do dyspozycji samorządów miejskich i prowincjonalnych. Dofinansowanie z tego funduszu może sięgać nawet 25 proc. Również rządy pięciu kanadyjskich prowincji (Albert, Nowego Brunszwiku, Kolumbii Brytyjskiej, Ontario i Quebecu) dysponują osobnymi funduszami wspierającymi finansowo projekty w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

O polskich i kanadyjskich doświadczeniach mówili eksperci w trakcie zorganizowanej przez polskie Ministerstwo Gospodarki i kanadyjskiego partnera konferencji „Kanadyjskie doświadczenia w realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego”.

- Chcielibyśmy, aby PPP było powszechną formą realizacji projektów inwestycyjnych w Polsce. Liczymy na wymianę doświadczeń z krajami takimi jak Kanada, które z powodzeniem korzystają z praktyki PPP – mówiła wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik.

Wiceminister podkreśliła również, iż w opinii ekspertów lepiej czerpać z doświadczeń kanadyjskich w obrębie PPP, niż brytyjskich, o których częściej się mówi w tym kontekście.

W odróżnieniu do Polski, gdzie PPP realizowane jest przede wszystkim w projektach sportowo-rekreacyjnych, gospodarki odpadami i infrastruktury drogowej, w Kanadzie współpraca sektora prywatnego i publicznego odbywa się przede wszystkim w ramach ochrony zdrowia i transportu. Jednak to nie koniec różnic między polskim a kanadyjskim modelem PPP. Jedną z ważniejszych różnic jest zapewnienie stabilności inwestycji.

- Po ogłoszeniu projektów nie mogą one zostać już anulowane – mówi Mark Romoff, prezes Canadian Council for Public-Private Partnership.

W Polsce, jak stwierdza przeprowadzony na zlecenie Fundacji Centrum PPP raport, aż 18 proc. projektów jest anulowanych po ogłoszeniu projektów, zazwyczaj z powodu prywatnych partnerów gotowych na inwestycje. Romoff zwrócił uwagę, iż w Kanadzie, przed ogłoszeniem przetargu, poddaje się projekt publicznej debacie, aby zbadać reakcje prywatnych projektów.

Dobrą praktyką wprowadzaną przez Kanadyjczyków jest również dbałość o szybkość podejmowania decyzji. - Od momentu wyboru partnera umowę trzeba podpisać w czasie 30-15 dni, a w przypadku Alberty w ciągu 6 tygodni. To powoduje, że Kanada staje się bardzo atrakcyjnym partnerem dla światowych firm – uzupełnia Romoff.

Prezes Canadian Council for Public-Private Partnership zauważył również, że kanadyjski proces PPP wyróżnia transparentność, polegającą na tym, iż każdy krok ku inwestycji dostępny jest do wiadomości obywateli: od procesu podejmowania decyzji po szczegóły transakcji. - W Kanadzie nie ma również żadnych preferencji przy wyborze krajowych lub zagranicznych firm, dlatego każda firma ma równe szanse – dodaje Romoff.

Współpraca Polski i Kanady przy projektach PPP może się pogłębiać, gdyż nasz kraj w krótkim czasie musi poprawić stan polskiej służby zdrowia, co byłoby trudne do osiągnięcia bez zewnętrznych źródeł finansowania. - Najpóźniej do 2016 r. mamy mieć usługi zdrowotne świadczone na najwyższym poziomie, ale nie osiągniemy tego bez odpowiedniego wsparcia kapitałowego i know-how - podkreślał Krzysztof Siwek, dyrektor departamentu przygotowania projektów indywidualnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Pierwszym tego typu projektem jest budowa szpitala powiatowego w Żywcu. W 2011 roku kanadyjska firma InterHealth Canada rozpoczęła pilotażowy projekt PPP dotyczący budowy szpitala i świadczenia usług medycznych w tym mieście. 15 września ubiegłego roku żywieckie starostwo powiatowe i InterHealth Canada podpisały umowę o partnerstwie. Według harmonogramu, najpóźniej we wrześniu tego roku nastąpi podpisanie ostatecznej umowy z instytucjami finansowymi, zaś do maja spółka opracuje projekt budowlany oraz uzyska pozwolenie na budowę. Jednocześnie trwać będą przetargi na budowę szpitala i zakup sprzętu na potrzeby placówki, a do sierpnia powinien zakończyć się proces wyłonienia generalnego wykonawcy obiektu.

W październiku 2012 r. planowane jest rozpoczęcie budowy szpitala. W 2015 r. ma nastąpić otwarcie placówki i przyjęcie pierwszych pacjentów. Nowy szpital będzie liczył 4 kondygnacje i ponad 24 tys. mkw. powierzchni całkowitej.

Polscy i kanadyjscy eksperci podkreślają, że istnieje wiele podobieństw pomiędzy działaniami obydwu krajów w zakresie PPP: działanie fundacji takich jak Canadian Council for Public-Private Partnership oraz Fundacja Centrum PPP, czy dostępność baz projektów PPP. W Kanadzie impulsem do rozwoju, zwłaszcza w Kolumbii Brytyjskiej, projektów opartych o partnerstwo publiczno-prywatne były Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Vancuver. W Polsce może być to właśnie ochrona zdrowia, w której Kraj Klonowego Liścia się specjalizuje. Czerpanie z kanadyjskich dobrych praktyk może być zatem dobrą lekcją dla naszego kraju.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW