Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Warmia i Mazury stawiają na parki technologiczne

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku
Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku
Źródło: www.andrukiewicz.elk.pl
Polska Wschodnia nie budzi zainteresowania wśród inwestorów. Aby przyciągnąć inwestycje, Warmia i Mazury muszą starać się podwójnie i dlatego aż  trzy największe miasta regionu - Olsztyn, Elbląg i Ełk - zdecydowały się na stworzenie parków naukowo-technologicznych.

Parki technologiczne już od kilku lat cieszą się dużą popularnością dzięki możliwościom, które dają przedsiębiorcom, w tym pomoc w uzyskaniu środków unijnych, wsparcie w procesie inkubacji oraz doradztwo i dostęp do specjalistycznych laboratoriów, który zmniejsza koszty działalności.

Najważniejszymi branżami na terenie Warmii i Mazur są: sektor spożywczy, drzewny, maszynowy i budowniczy, a wspomniane miasta chcę skusić inwestorów również... czystym powietrzem. Znajduje to odzwierciedlenie w usługach oferowanych m.in. przez Elbląski Park Technologiczny, na terenie którego mieści się Centrum Metaloznawstwa oraz Centrum Jakości Środowiska, w ramach którego działają Laboratoria Zaawansowanych Analiz Środowiskowych i Laboratorium Badań Środowiska Pracy oraz Centrum Technologii  Drewna i Mebli.

- Naszym celem jest współpraca z nauką przy wspólnym poszukiwaniu rozwiązań problemów technologicznych – podkreśla Paweł Lulewicz, dyrektor Elbląskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Dopasowanie oferty inwestycyjnej do najsilniejszych sektorów gospodarki regionalnej jest opłacalną strategią, w szczególności w przypadku województw, które ze względu na ograniczone środki nie mogą inwestować w wielostronny rozwój. - Najważniejsze jest określenie konkurencyjnych branż – zauważa prof. Hanna Godlewska-Majkowska, zastępca dyrektora Instytutu Przedsiębiorstw SGH.

Olsztyn, Elbląg i Ełk, trzy miasta o różnym potencjale, zdecydowały się zainwestować w parki naukowo-technologiczne. Ich władze podkreślają, że jest to szansa na rozwój regionu. - Parki technologiczne nie są modą, ale koniecznością – przekonuje Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku (na zdjęciu).

Jednak same budynki biurowe i hale produkcyjne to za mało, żeby przyciągnąć inwestorów. W Olsztynie na terenie parku powstaje również Inkubator Przedsiębiorczości oraz Centrum Transferu Technologii. Podobnie w Techno-Parku  w Ełku powstaje Inkubator Przedsiębiorczości oraz Inkubator Technologiczny, zaś w Elblągu działa szereg specjalistycznych laboratoriów. Wydaje się, że strategia przyjęta przez miasta jest opłacalna, o czym świadczy popularność parków. - Techno-Park w Ełku cieszy się dużym zainteresowaniem, więc starannie dobieramy lokatorów – wyjaśnia Andrukiewicz.

Parki technologiczne stanowią jeden z kroków ku poprawie wizerunku Warmii i Mazur w oczach potencjalnych inwestorów. - Podczas badań zrobionych w 2005 roku wyszło, że na Warmii i Mazurach brakuje centrów obsługi inwestorów i brakuje powiązań między nauką a biznesem. Obecnie te zarzuty są już nieaktualne – dodaje Jarosław Górski, członek zarządu Fundacji Best Place.

Jednocześnie, województwo słynące głównie z pięknej natury, musi wciąż walczyć z czynnikami spowalniającymi jego rozwój. Jednym z tych czynników jest właśnie wyobrażenie inwestorów o Warmii i Mazurach jako regionie dobrym dla branży spożywczej, ale nie dla przemysłu. - Elbląg jest otwarty na inwestycje w produkcję elementów ciężkich. Prowadzimy rozmowy na ten temat z ABB i Alstromem - przeczy temu wyobrażeniu  Adam Witek, wiceprezydent Elbląga.

Innym problemem może być brak odpowiedniej infrastruktury dla pracowników zagranicznych inwestorów – w miastach brakuje placówek edukacyjnych z wykładowym językiem angielskim. Kolejną kwestią jest skomunikowanie województwa z resztą Polski, w szczególności z międzynarodowymi lotniskami. Jednak władze samorządowe mają nadzieję, że inwestycje: Via Baltica –droga ekspresowa łącząca Warszawę z Talinem oraz RailBaltica – linia kolejowa łącząca Polskę z krajami bałtyckimi, pozwolą temu zaradzić.

W 2015 roku ma zostać otwarte także lotnisko w Szymanach. - Lotniska nie są koniecznym atutem dla regionu – uważa jednak Bożena Cebulska, prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny powinien ruszyć w ostatnich miesiącach 2013 roku. Pierwsi najemcy do parku technologicznego w Ełku mają wprowadzić się jeszcze w listopadzie tego roku, zaś pierwsze firmy na terenie Elbląskiego Parku Naukowo-Technicznego już z powodzeniem działają.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW