Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Jak budować i jak mieszkać?

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Jak budować i jak mieszkać?

Efektywna polityka mieszkaniowa jest wyzwaniem nie tylko dla Warszawy. Budowa przyjaznej przyszłości, w której „da się mieszkać” powinna stanowić
oś stołecznej strategii rozwoju.


Warszawa ma ogromny potencjał rozwojowo-inwestycyjny w porównaniu z innymi miastami regionu. Powierzchnia biurowa zajęta pod usługi to ponad 4,5 mln mkw., a – dla porównania – w Budapeszcie mniej niż 3 mln mkw. Trzeba oczywiście uwzględnić skalę obu miast, ale pokazuje to, jakie są warszawskie możliwości. W perspektywie roku 2030, stolica Polski będzie oferowała łącznie 10 mln mkw. powierzchni biznesowych. Podobny trend i zainteresowanie widać, gdy mowa o budownictwie mieszkaniowym. Boom w tym sektorze jest wyraźny, a nowe osiedla „łatają” wolne przestrzenie. Szczególnie widoczne jest to w przypadku Mokotowa, Woli i Bemowa, ale też odległej od centrum Białołęki. Renesans przeżywa także Praga, która przez lata znajdowała się na marginesie zainteresowań deweloperów (jak również potencjalnych mieszkańców), a dziś w tej dzielnicy w każdym kolejnym kwartale trafia do sprzedaży ok. 400 nowych mieszkań. Niewątpliwie wpływ na to miało symboliczne przybliżenie Pragi do Śródmieścia przez otwarcie II linii Metra, jak też działania rewitalizacyjne podejmowane przez
ratusz oraz prywatnych inwestorów, takie jak powołanie do życia Soho Factory, Campusu Google i budowa Centrum Kreatywności Targowa.

Warto też dodać, że eksperci rynku nieruchomości szacują, że do roku 2025 w stolicy powstanie ponad 170 tys. nowych mieszkań – wzniesionych głównie przez inwestorów komercyjnych.

Warszawa jako miasto na targach inwestycyjnych MIPIM zaprezentuje kilka działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Wyzwania i cele

O ile nie można zaprzeczyć, że Warszawa rozwija się, trzeba też zauważyć, że rozwój stawia miasto przed wyzwaniami i ograniczeniami, z którymi w poprzednich dekadach nie musiało się zmagać. Jednym z nich, jeśli nie najistotniejszym, jest duże i stale rosnące zagęszczenie zabudowy w ścisłym centrum oraz przylegających do Śródmieścia dzielnicach, a tym samym coraz mniejsza dostępna powierzchnia pod nową zabudowę. Wydaje się więc, że koniecznością jest (aby pogodzić rosnące potrzeby mieszkaniowe miasta z utrzymaniem stałego wzrostu wartości stołecznych inwestycji komercyjnych) jest tzw. mixed-useddevelopment, czyli polityka budowlana oparta na łączeniu w ramach jednej nieruchomości użyteczności usługowo-handlowej z mieszkaniową.

Innym kierunkiem rozwoju może też być budowa wysokościowa. Obecnie ten trend dotyczy głównie nieruchomości biurowych, choć można wskazać przykłady niemal wyłącznie mieszkaniowe, jak Złota 44 lub Cosmopolitan Twarda 2/4. Trzeba jednak dodać, że są one ultraprestiżowe i niezwykle kosztowne.Na pochwałę w przypadku Warszawy zasługuje również fakt, że miasto poszukuje nowych przestrzeni, które można poddać rewitalizacji – z korzyścią dla mieszkańców i biznesu. Przykładem mogą być np. starania zmierzające do ożywienia pofabrycznych terenów Zakładów Wola (335 tys. mkw.) i zmiany ich w nowoczesne osiedle mieszkaniowe z dużą komponentą usługowo-handlową, podejmowane próby zagospodarowania wolskich Odolanów – „czystej karty” stołecznej urbanistyki – oraz przebudowa mieszkaniowo-handlowa Żerania.

Budować nowe, czy lepiej wykorzystywać już istniejącą infrastrukturę mieszkaniową? Podążać w kierunku rozrostu miasta ku niebu, czy też planować inwestycje poszerzające zasięg obszaru metropolitalnego? Łączyć inwestycje mieszkaniowe z komercyjnymi, czy je separować? Są to pytania, na które władze Warszawy, wraz z mieszkańcami i inwestorami muszą znaleźć odpowiedzi. Warto więc rozmawiać – chodzi przecież o jakość życia w najwspanialszym z polskich miast.

Warszawa socjalna

Mówiąc o aspektach polityki mieszkaniowej miasta, nie można też zapominać o kwestiach związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu mieszkaniowemu i bezdomności. W tym względzie Warszawa prowadzi dość sprawne działania. Od 2007 roku, czyli od kiedy prezydentem miasta jest Hanna Gronkiewicz-Waltz, oddanych do użytku zostało niemal 2500 mieszkań socjalnych – więcej niż w całym okresie od 1990 roku. Do 2017 roku lokatorom, których nie stać na własne lokum udostępnione zostaną kolejne 733 lokale komunalne. Trzeba jednak też przyznać, że w ciągu ostatniej dekady liczba należących do miasta mieszkań socjalnych spada. Wynika to z faktu, że lokatorzy jeszcze do niedawna mogli je wykupić za 10 proc. wartości rynkowej. W ten sposób właścicielami miejskich lokali zostało (do 1995 roku) 58 tys. warszawian. Obecnie, „progiem” dającym prawo do wykupu po preferencyjnych stawkach jest 10 lat zasiedlania nieruchomości oraz 50-procentowy „wkład własny”. Dodatkowym problemem jest nieuregulowany status niektórych miejskich budynków socjalnych, co jest „spadkiem” po niesławnym dekrecie Bieruta nacjonalizujących stołeczne nieruchomości. To jednak jest kwestią, która musi zostać załatwiona na wyższym szczeblu – przez ustawodawcę.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW