Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Producenci żywności potrzebują inwestycji

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Producenci żywności potrzebują inwestycji

Przemysł spożywczy liczy na duży wzrost produkcji w najbliższych latach. Za tym idą innowacyjne inwestycje, na które na razie stać tylko największych.

- Przemysł spożywczy generuje ponad 13 proc. polskiego PKB, a wartość skumulowana tych inwestycji wynosi 9,5 mld euro – mówił prezes PAIiIZ Sławomir Majman podczas konferencji dotyczącej inwestycji w branżę spożywczą, która odbyła się 12 stycznia.

Projekty inwestycyjne z branży spożywczej znajdujące się aktualnie w portfelu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych mogą stworzyć 750 nowych miejsc pracy. Na polskim rynku pojawili się już najważniejsi zagraniczni producenci żywności, tacy jak Nestle, Ferrero, czy Coca-Cola.

- Kilkanaście lat temu inwestorzy zagraniczni wybierali Polskę ze względu na duży rynek wewnętrzny i tanią siłę roboczą. Dzisiaj decydują się otworzyć tutaj zakład ze względu na zmotywowaną i wykwalifikowaną siłę roboczą, elastyczny czas pracy oraz szybkość inwestycji – mówi Cezary Więcław, prezes zarządu Ferrero Polska.

Wzrosty, ale bez innowacji

Kryzys pomógł polskiej branży spożywczej ze względu na osłabienie kursu złotego, niskie stopy procentowe oraz poszukiwanie przez konsumentów z Europy Zachodniej tańszych produktów żywnościowych. W latach 2004-2013 wzrost eksportu produktów spożywczych wyniósł średnio 16,3 proc., zaś tylko w latach 2010-2013 aż 50 proc.

- W perspektywie 2015 roku, eksport z branży spożywczej będzie rósł, pomimo nałożonego embarga na niektóre produkty spożywcze – mówi Michał Koleśnikow z Departamentu Analiz Makroekonomicznych BGŻ.

Dariusz Sapiński, prezes zarządu GK Mlekovita, przewiduje, że produkcja mleka i produktów mleczarskich wzrośnie o 30 proc. To oznacza konieczność nowych inwestycji , ale na chwilę obecną z nimi producenci są trochę na bakier.

- Po wejściu do Unii Europejskie polska branża spożywcza dużo zainwestowała w obawie przed konkurencją z Zachodu. W porównaniu do sytuacji sprzed 10 lat, obecnie o wiele mniej wydaje się na unowocześnienie produkcji – przyznaje  Michał Koleśnikow.

Jak zaznaczył, skala inwestycji zależna jest od środków pomocowych i koniunktury gospodarczej.

– Dobre wyniki eksportu są efektem zwiększającej się konkurencyjności. W ciągu dekady eksport w branży wzrósł 5 krotnie, czyli 16 proc. rocznie, natomiast o połowę mniej zwiększyła się sprzedaż na rynku krajowym – podkreśla Koleśnikow.

Ekspert BGŻ wyróżnia pięć faz inwestycyjnych w branży spożywczej. Obecnie producenci wychodzą z etapu zwiększania efektywności i powoli rozpoczynają fazę innowacyjności.

- Z naszych analiz wynika, że obecnie nadeszła era innowacyjności, jednak tylko część z przepytanych przez nas przedsiębiorców to potwierdza i są to zazwyczaj duże firmy. Małe i średnie powtarzają, że ich na to nie stać. Widoczne w ostatnich latach inwestycje, m.in. producentów wyrobów mącznych i piekarskich, były spowodowane zmianami struktury rynku – i jego konsolidacją. Zatem obecnie może można mówić o fazie integracji, a na innowacje należy poczekać – rozważa Michał Koleśnikow.

Unowocześnienie polskiej produkcji to nie tylko dobre chęci, ale i konieczność wynikająca z faktu, że dotychczasowe czynniki odpowiadające za niską cenę polskich produktów, takie jak tania siła robocza, tracą na znaczeniu.

- Proste przewagi komparatywne mogą zniknąć w ciągu 5 lat, stąd potrzeba unowocześnienia produkcji – uważa dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner.

– Naszym celem jest, by coraz skuteczniej konkurowały za granicą nie tylko wysoką jakością, ale i innowacyjnością. Produkcja żywności jest coraz częściej pojmowana jako nowoczesny przemysł, który ma istotny wkład w tworzenie PKB – dodaje podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik.

Przetwórstwo ze wsparciem

Sektor rolno-spożywczy odpowiada za ponad 10 proc. polskiego PKB, jednak przez długi czas nie był postrzegany jako ważna gałąź polskiej gospodarki. To podejście powoli się zmienia.

- Sektor spożywczy w ostatnich latach stał się dominującą gałęzią polskiego przemysłu – stwierdza wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik.

W lipcu 2014 roku branża spożywcza została uznana za jeden z sektorów o istotnym znaczeniu dla gospodarki. Dzięki temu inwestycje w ten przemysł mogą liczyć, oprócz dofinansowania z Unii Europejskiej czy zwolnień podatkowych w SSE, na granty rządowe w ramach systemu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej.

– Po 25 latach zauważono potencjał polskiego sektora spożywczego i włączono go do branż priorytetowych polskiej gospodarki – podkreśla  Andrzej Gantner.

Rząd zachęca również do wychodzenia z polskimi produktami na rynki zagraniczne, nie tylko do Unii Europejskiej, gdzie perspektywy wzrostu są nikłe, a rosyjskie embargo wzmacnia lokalną konkurencję, tylko na bardziej egzotyczne rynki afrykańskie i azjatyckie.

- Firmy spożywcze powinny ze sobą współpracować - pozwoli to nie tylko zmniejszyć ryzyko wejścia na rynek zagraniczny, ale również zminimalizować koszty – zaznacza wiceminister Antoniszyn-Klik.

- Mamy produkty innowacyjne, często takie, których nie ma w Europie Zachodniej. Obecnie wysyłamy 2 tys. ton naszych produktów do Chin – chwali się Dariusz Sapiński.

Przedstawiciele branży wskazują, że to przede wszystkim dostęp do informacji o rynkach europejskich jak i rynkach odległych, takich jak Arabia Saudyjska, Chiny oraz Afryka Północna a także koncentracja branży na zasadzie tworzenia grup bądź organizacji, wsparcie dyplomacji gospodarczej poprzez zmianę funkcjonowania polskich WPHI oraz zwiększenie finansów na wsparcie eksportu pomoże w śmielszym postawieniu na eksport.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW