Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

GIS - pomoc w obsłudze inwestora

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
GIS - pomoc w obsłudze inwestora

Z Systemu Informacji Geograficznej (GIS, ang. Geographic Information System), czyli systemu informacyjnego służącego do gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, którego funkcjonalność można wykorzystać do wspomagania procesu decyzyjnego, korzysta coraz więcej polskich urzędów, i to coraz częściej w obszarach związanych z inwestycjami.

- Większość decyzji w administracji publicznej jest podejmowanych w oparciu o dane przestrzenne – mówi Zbigniew Kaźmierczak, dyrektor ds. Rozwoju Rynku w Esri Polska, firmie, która jest dystrybutorem oprogramowania GIS i zajmuje się wdrażaniem tej technologii. - Większość urzędów marszałkowskich w Polsce korzysta z oferowanego przez nas oprogramowania - dodaje.

GIS wykorzystywany jest m.in. do analizy i obrazowania danych o charakterze statystycznym, takich jak np. struktura użytkowania gruntów. Może być również wygodnym narzędziem do przetwarzania danych o infrastrukturze technicznej terenu, tj. o sieciach wodociągowych, gazowniczych, energetycznych, liniach komunikacyjnych. Jednak należy pamiętać, że dane tego typu wymagają częstych modyfikacji, dużej dokładności i aktualizacji.

Jak mówi Daniel Wołowik, specjalista Działu Sprzedaży i Rozwoju Rynku w Esri Polska, większość miast powyżej 100 tys. mieszkańców w różnym zakresie wykorzystuje oprogramowanie GIS. - Niektóre urzędy nie mają jeszcze świadomości wszystkich możliwości jego wykorzystania, ale w ostatnich czasach świadomość ta szybko wzrasta – twierdzi Wołowik. - Dzięki temu wykorzystanie systemów GIS rozwija się dynamicznie.

Ostatnio bytomski urząd miasta postawił na nowości w serwisie infrastruktury informacji przestrzennej: oferty inwestycyjne na tle ortofotomapy 2011, mapę akustyczną oraz mapę 3D. W Przewodniku Inwestora zaprezentowano oferty inwestycyjne, wykorzystując najnowszą ortofotomapę i zdjęcia ukośne. Na stronie głównej przewodnika znajduje się katalog ofert, ponadto moduł Plan Miasta został wzbogacony o kolejny profil – mapę akustyczną. Na stronie głównej również pojawiła się ikona „Mapa 3D – interaktywna trójwymiarowa mapa miasta”, która prowadzi do przeglądarki danych, takich jak NMT i bryły budynków (trwają prace nad tymi danymi).

Pewne jest to, że GIS integruje wszystkie informacje w jednym miejscu, co czyni go świetnym narzędziem w pracy urzędników, które oszczędza zarówno ich czas, jak i czas inwestorów - zainteresowani zapoznają się wstępnie z tym, co ich interesuje, zanim przyjdą do urzędu. Wtedy też wiedzą już, o co pytać. Orientują się również, czy w ogóle warto do danego urzędu przyjść, czy gmina dysponuje gruntami, które ich interesują.

Potwierdza to Rafał Kulczycki, p.o. kierownika Centrum Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta Krakowa. - Od kiedy nasz urząd stosuje GIS w wewnętrznej obsłudze inwestora, zgłaszają się do nas osoby, które posiadają już podstawowe dane na temat gruntu. Możliwość zapoznania się wcześniej z infrastrukturą czy innymi danymi, ułatwia nam pracę i oszczędza czas każdej ze stron – dodaje.

Sami zainteresowani mogą zdalnie, nie ruszając się z domu, za pomocą wyszukiwarki wybrać temat, o który chcą zapytać, tj. formę własności gruntu czy warunki wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego. Wyszukiwarka jest połączona z bazą, która da odpowiedź na pytanie o powierzchnię, odległość od autostrady czy rodzaj infrastruktury, a nawet o potencjalne koszty.

- Jest to narzędzie o ogromnych możliwościach – potwierdza Krzysztof Kodura z Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

Wdrożenie systemu wymaga przeanalizowania i realizacji wielu działań. Jednym z istotnych etapów jest zgromadzenie danych i przetworzenie ich do formy cyfrowej (w wielu urzędach dane te istnieją wyłącznie w formie analogowej). Ważne, jednak najłatwiejsze do zrealizowania, jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury informatycznej. Natomiast tą częścią procesu tworzenia systemu GIS, której należy poświęcić najwięcej uwagi, i która sprawia najwięcej kłopotów, są kwestie organizacyjne.

- Zrealizowanie wszystkich etapów wdrożenia systemu zajmuje kilka miesięcy – mówi Daniel Wołowik. - Wdrożenie systemu obejmuje również przeorganizowanie pracy w urzędzie oraz przeszkolenie pracowników.

Ile w takie narzędzie trzeba zainwestować? To zależy od wielu składowych. Na pewno trzeba liczyć się z kosztami stałymi, jakimi są infrastruktura sprzętowa i softwarowa. Wbrew pozorom, koszty wdrożenia systemu GIS nie muszą być wysokie a poniesione nakłady mogą zwrócić się już po pierwszej transakcji sfinalizowanej przez miasto z wykorzystaniem GIS.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW