Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Atrakcyjność inwestycyjna regionów

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki

Po raz kolejny opublikowano raport „Atrakcyjność regionów Polski”.

W czołówce najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie województw nie ma zmian. Podobnie jak w zeszłym roku najlepiej oceniane są województwa: mazowieckie, dolnośląskie, śląskie, pomorskie i małopolskie.

Raport przedstawiła prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, która od kilku lat współpracuje z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w zakresie badań atrakcyjności inwestycyjnej regionów, współdziałając jednocześnie z partnerami regionalnymi - m.in. z centrami obsługi inwestora oraz specjalnymi strefami ekonomicznymi - na rzecz poprawy klimatu inwestycyjnego.

Analiza została przeprowadzona na aż czterech poziomach. Zbadano atrakcyjność inwestycyjną województw, podregionów, powiatów i gmin. Pod uwagę wzięto zarówno potencjalną atrakcyjność inwestycyjną (PAI) na którą składają się m.in. zasoby pracy, infrastruktura techniczna, infrastruktura społeczna, czy mikroklimat rynkowy oraz rzeczywistą atrakcyjność inwestycyjną (RAI), na którą wpływają takie czynniki jak: produktywność pracy, nakłady inwestycyjne, czy rentowność majątku trwałego.

Oba wskaźniki oceniano w trzech klasach (A - najwyższa, F - najniższa) oraz pod względem czterech sekcji: gospodarka narodowa, przemysł (w tym: przemysł kapitałochłonny oraz pracochłonny), handel i usługi, turystyka oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Najwyższą notę - A, we wszystkich kategoriach, otrzymało jedynie województwo mazowieckie. Trochę gorzej wypadły województwa śląskie i dolnośląskie. Klasę A w kilku kategoriach otrzymały również województwa: małopolskie, pomorskie, łódzkie i zachodniopomorskie.

Autorzy raportu „Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski 2011” podkreślają, że Polska ma szczególne predyspozycje do pozycji lidera usług, zwłaszcza usług biznesowych. Wynika to z „nadprodukcji” absolwentów studiów wyższych. Jednocześnie autorzy dostrzegają, że przed Polską stają nowe możliwości rozwoju, szczególnie w sektorach takich jak odnawialne źródła energii i sektor spożywczy.

Raport zwraca uwagę na znaczenie lokomotyw rozwoju regionalnego i lokalnego, czyli ośrodków o najwyższym potencjale rozwojowym. Lokomotywami rozwoju regionu są przede wszystkim duże miasta i ich strefy podmiejskie, dawne stolice regionów, miasta przemysłowe oraz miasta turystyczne. Jednak każda lokalizacja ma szanse przyciągać inwestycje, jeżeli umiejętnie wykorzysta swoje walory przy odpowiednim wsparciu ze strony samorządów.

- Ocena atrakcyjności inwestycyjnej nie jest stała i podlega zmianom względem działań podejmowanych przez różnych aktorów życia gospodarczego na danym terenie - tłumaczy współautor raportu, dr Patrycjusz Zarębski.

Miasta są lokomotywami rozwoju z uwagi na lepszą infrastrukturę, rynek zbytu, kapitał ludzki, funkcje administracyjne, położenie geopolityczne oraz otwarcie na innowacje. Z kolei strefy podmiejskie dużych ośrodków gospodarczych mogą wykorzystać swoje atuty np. do lokalizacji usług biznesowych. Z takich możliwości skorzystało podwarszawskie Legionowo, czy Pruszków.

- Lokomotywy rozwoju to obecnie dziedziny wiedzochłonne oraz związane z zaspokajaniem potrzeb ludności. Stąd kluczowa rola dochodów ludności – zarówno mieszkańców, jak i turystów – mówi prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska.

Autorzy raportu zwracają również uwagę na rosnącą rolę jakości życia w kreowaniu konkurencyjności regionów. Tam, gdzie ułatwiony jest dostęp do wysokiej jakości usług, czy szerokiej oferty kulturalnej, międzynarodowe korporacje chętniej decydują się na otworzenie regionalnych filii. Dodatkowym bodźcem do rozwoju regionalnego stanowią specjalizacje oraz sektory wysokich szans. Do takich sektorów należą: nowoczesne usługi, szara technologia, biotechnologia, pośrednictwo finansowe, czy przemysł wysokich technologii. Dobrze wie o tym Podkarpacie, gdzie powstała Dolina Lotnicza, skupiająca firmy z branży lotniczej.

- Kluczowe znaczenie dla konkurencyjności regionów ma ścisła współpraca pomiędzy sferą badawczo-rozwojową, administracją samorządów i rządową oraz inwestorami – wyjaśnia prof. Hanna Godlewska-Majkowska.

Jednocześnie autorzy raportu zwracają uwagę na możliwość przekształcenia pozornych słabości w siłę regionu. Brak uprzemysłowienia daje szanse na rozwój rolnictwa. W ostatnich latach swój rozkwit przeżywa np. mleczarstwo, co można wykorzystać w województwie podlaskim o dużym areale użytków zielonych. - Warto również skupić się np. na produktach regionalnych, których unikalność może być atutem regionu – tłumaczy prof. Godlewska-Majkowska.

Tereny nieuprzemysłowione mogą również wykorzystać swoje walory, takie jak przyroda, np. w turystyce, która daje możliwość wygenerowania nowych obszarów rozwojowych, wspierających przemysł turystyczny. - Przykładowo w regionie otwierany jest ośrodek turystyczny. Dzięki temu powstają firmy transportowe przewożące turystów oraz punkty gastronomiczne. To generuje rozwój – potwierdza prof. Godlewska-Majkowska.

W raporcie zauważa się również niebezpieczeństwo wynikające z braku sukcesji gospodarczej. Wówczas cały rozwój regiony skupia się na jednej lokalizacji, ściągając wszelkie inwestycje. Takim przykładem jest województwo łódzkie, gdzie jedynym prężnym ośrodkiem rozwoju jest Łódź.

W raporcie po raz kolejny ogłoszono złotą pięćdziesiątkę powiatów w Polsce. Na liście wyróżnionych pojawił się powiat miasta Włocławek i powiat miasta Radom, co wskazuje na dynamiczny rozwój tych ośrodków.

Zaprezentowano również złotą setkę gmin. Prof. Godlewska-Majkowska zwróciła uwagę na nowe „złote” lokalizacje w Polsce Wschodniej – gminy: Tomaszów Lubelski, Chełm oraz położone na Pomorzu Stadgard Szczeciński i Wejcherowo, które zyskały dzięki ścisłej współpracy z Trójmiastem.

Źródło: Raport
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 t.j. ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO ROKOWAŃ  NR 19/2017 mających na  celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej  Podstrefa Ełk  lub  Podstrefa Gołdap Zaproszenie do rokowań, kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Podstrefie Ełk lub Podstrefie Gołdap lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie strefy, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena za Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w Biurze w Ełku (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 3. Warunkiem udziału w  rokowaniach  jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 4. Oferty należy składać w Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15 do dnia 28 grudnia 2017 r. do godziny 11:00. 5. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15 dnia 28 grudnia 2017 r. o godzinie 11:15 Wszelkich informacji udzielamy w Biurze  w Ełku  pod adresem: 19-300 Ełk, ul. A. Mickiewicza 15, tel.: (87) 610 62 72, fax: (87) 610 33 53, e-mail: elk@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax (0-59) 841 32 61, działająca jako Zarządzający, Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r. poz. 2064) zaprasza do składania ofert na przetarg łączny, mający na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz nabędą prawa do nieruchomości, na których będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości: - działki gruntu nr: 7/7, 7/8, 7/49 (KW nr SL1S/00106512/4), 7/12, 7/14, 7/15, 7/31, 7/76 (KW nr SL1S/00095266/3), 7/60,7/61 (KW nr SL1S/00089166/7), 7/72 (KW nr SL1S/00103038/6), 7/77, 7/78, 7/79 (KW nr SL1S/00108652/1), położone w Obrębie Redzikowo - Gmina Słupsk, w miejscowości Redzikowo na terenie podstrefy „Redzikowo”, do których PARR S.A. przysługuje prawo własności; Księgi wieczyste prowadzone są przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Słupsku.   Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029. 2. Wpłacenie wadium w wysokości określonej w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego”. 3. Złożenie pisemnej oferty wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Oferta powinna zawierać informację o oferowanej cenie nabycia. 4. Oferty należy składać w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Obrońców Wybrzeża 2  w Słupsku w terminie do dnia 28.12.2017r., do godziny 15:00. 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2017r. o godz. 10.00 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2.    Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości lub wycofania się z przetargu przed jego zakończeniem, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny i bez wybrania którejkolwiek z ofert. Powyższe ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. www.sse.slupsk.pl
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 t.j.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO  NR 17/2017 mającego na  celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i nabędzie prawo własności do nieruchomości położonej na terenie Strefy 1. Przetargiem łącznym objęta jest niżej wymieniona nieruchomość stanowiąca własność SSSE S.A.: - położona na terenie Podstrefy Ełk o  łącznej powierzchni 1, 3408 ha, składająca się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2769/1 o pow. 0,5089 ha, dla której prowadzona jest KW 45179 i działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2769/3 o pow. 0,8319 ha, dla której prowadzona jest KW: OL1E/00029721/2. Wyżej wymieniona nieruchomość objęta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. 2. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy, sposób przygotowania oferty i wysokość wadium, którego wpłacenie jest warunkiem udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego. 3. Cena za Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego wynosi 8 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego można nabyć w Biurze w Ełku (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na w/w sumę na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w  Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15 do dnia 
20 grudnia  2017 r. do godziny 11:00. 6. Otwarcie ofert nastąpi Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15 dnia 20 grudnia 2017 r. o godzinie 11:15. Wszelkich informacji udzielamy  w Biurze  SSSE S.A. w Ełku  pod adresem: 19-300 Ełk, ul. A. Mickiewicza 15, tel.: (87) 610 62 72, fax: (87) 610 33 53, e-mail: elk@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61 działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r., poz. 2064)   zaprasza do rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Warunkiem udziału w rokowaniach jest: - wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków rokowań” - złożenie pisemnej oferty w siedzibie PARR S.A. przy ulicy Obrońców Wybrzeża 2 w Słupsku w terminie do dnia 27.12.2017r. do godz. 12.00. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria zawarte w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2064). Rokowania odbędą się w dniu 28.12.201 7r. o godz. 12.00 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2. „Specyfikację istotnych warunków rokowań” można otrzymać w siedzibie PARR S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Cena specyfikacji wynosi 8.000zł + VAT 23% płatna na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029.   Zarządzający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyn. Ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. www.sse.slupsk.pl

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW