Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Atrakcyjność inwestycyjna regionów

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki

Po raz kolejny opublikowano raport „Atrakcyjność regionów Polski”.

W czołówce najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie województw nie ma zmian. Podobnie jak w zeszłym roku najlepiej oceniane są województwa: mazowieckie, dolnośląskie, śląskie, pomorskie i małopolskie.

Raport przedstawiła prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, która od kilku lat współpracuje z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w zakresie badań atrakcyjności inwestycyjnej regionów, współdziałając jednocześnie z partnerami regionalnymi - m.in. z centrami obsługi inwestora oraz specjalnymi strefami ekonomicznymi - na rzecz poprawy klimatu inwestycyjnego.

Analiza została przeprowadzona na aż czterech poziomach. Zbadano atrakcyjność inwestycyjną województw, podregionów, powiatów i gmin. Pod uwagę wzięto zarówno potencjalną atrakcyjność inwestycyjną (PAI) na którą składają się m.in. zasoby pracy, infrastruktura techniczna, infrastruktura społeczna, czy mikroklimat rynkowy oraz rzeczywistą atrakcyjność inwestycyjną (RAI), na którą wpływają takie czynniki jak: produktywność pracy, nakłady inwestycyjne, czy rentowność majątku trwałego.

Oba wskaźniki oceniano w trzech klasach (A - najwyższa, F - najniższa) oraz pod względem czterech sekcji: gospodarka narodowa, przemysł (w tym: przemysł kapitałochłonny oraz pracochłonny), handel i usługi, turystyka oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Najwyższą notę - A, we wszystkich kategoriach, otrzymało jedynie województwo mazowieckie. Trochę gorzej wypadły województwa śląskie i dolnośląskie. Klasę A w kilku kategoriach otrzymały również województwa: małopolskie, pomorskie, łódzkie i zachodniopomorskie.

Autorzy raportu „Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski 2011” podkreślają, że Polska ma szczególne predyspozycje do pozycji lidera usług, zwłaszcza usług biznesowych. Wynika to z „nadprodukcji” absolwentów studiów wyższych. Jednocześnie autorzy dostrzegają, że przed Polską stają nowe możliwości rozwoju, szczególnie w sektorach takich jak odnawialne źródła energii i sektor spożywczy.

Raport zwraca uwagę na znaczenie lokomotyw rozwoju regionalnego i lokalnego, czyli ośrodków o najwyższym potencjale rozwojowym. Lokomotywami rozwoju regionu są przede wszystkim duże miasta i ich strefy podmiejskie, dawne stolice regionów, miasta przemysłowe oraz miasta turystyczne. Jednak każda lokalizacja ma szanse przyciągać inwestycje, jeżeli umiejętnie wykorzysta swoje walory przy odpowiednim wsparciu ze strony samorządów.

- Ocena atrakcyjności inwestycyjnej nie jest stała i podlega zmianom względem działań podejmowanych przez różnych aktorów życia gospodarczego na danym terenie - tłumaczy współautor raportu, dr Patrycjusz Zarębski.

Miasta są lokomotywami rozwoju z uwagi na lepszą infrastrukturę, rynek zbytu, kapitał ludzki, funkcje administracyjne, położenie geopolityczne oraz otwarcie na innowacje. Z kolei strefy podmiejskie dużych ośrodków gospodarczych mogą wykorzystać swoje atuty np. do lokalizacji usług biznesowych. Z takich możliwości skorzystało podwarszawskie Legionowo, czy Pruszków.

- Lokomotywy rozwoju to obecnie dziedziny wiedzochłonne oraz związane z zaspokajaniem potrzeb ludności. Stąd kluczowa rola dochodów ludności – zarówno mieszkańców, jak i turystów – mówi prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska.

Autorzy raportu zwracają również uwagę na rosnącą rolę jakości życia w kreowaniu konkurencyjności regionów. Tam, gdzie ułatwiony jest dostęp do wysokiej jakości usług, czy szerokiej oferty kulturalnej, międzynarodowe korporacje chętniej decydują się na otworzenie regionalnych filii. Dodatkowym bodźcem do rozwoju regionalnego stanowią specjalizacje oraz sektory wysokich szans. Do takich sektorów należą: nowoczesne usługi, szara technologia, biotechnologia, pośrednictwo finansowe, czy przemysł wysokich technologii. Dobrze wie o tym Podkarpacie, gdzie powstała Dolina Lotnicza, skupiająca firmy z branży lotniczej.

- Kluczowe znaczenie dla konkurencyjności regionów ma ścisła współpraca pomiędzy sferą badawczo-rozwojową, administracją samorządów i rządową oraz inwestorami – wyjaśnia prof. Hanna Godlewska-Majkowska.

Jednocześnie autorzy raportu zwracają uwagę na możliwość przekształcenia pozornych słabości w siłę regionu. Brak uprzemysłowienia daje szanse na rozwój rolnictwa. W ostatnich latach swój rozkwit przeżywa np. mleczarstwo, co można wykorzystać w województwie podlaskim o dużym areale użytków zielonych. - Warto również skupić się np. na produktach regionalnych, których unikalność może być atutem regionu – tłumaczy prof. Godlewska-Majkowska.

Tereny nieuprzemysłowione mogą również wykorzystać swoje walory, takie jak przyroda, np. w turystyce, która daje możliwość wygenerowania nowych obszarów rozwojowych, wspierających przemysł turystyczny. - Przykładowo w regionie otwierany jest ośrodek turystyczny. Dzięki temu powstają firmy transportowe przewożące turystów oraz punkty gastronomiczne. To generuje rozwój – potwierdza prof. Godlewska-Majkowska.

W raporcie zauważa się również niebezpieczeństwo wynikające z braku sukcesji gospodarczej. Wówczas cały rozwój regiony skupia się na jednej lokalizacji, ściągając wszelkie inwestycje. Takim przykładem jest województwo łódzkie, gdzie jedynym prężnym ośrodkiem rozwoju jest Łódź.

W raporcie po raz kolejny ogłoszono złotą pięćdziesiątkę powiatów w Polsce. Na liście wyróżnionych pojawił się powiat miasta Włocławek i powiat miasta Radom, co wskazuje na dynamiczny rozwój tych ośrodków.

Zaprezentowano również złotą setkę gmin. Prof. Godlewska-Majkowska zwróciła uwagę na nowe „złote” lokalizacje w Polsce Wschodniej – gminy: Tomaszów Lubelski, Chełm oraz położone na Pomorzu Stadgard Szczeciński i Wejcherowo, które zyskały dzięki ścisłej współpracy z Trójmiastem.

Źródło: Raport
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW