Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Polskie CSR dorównuje temu z zachodniej Europy

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Mirella Panek-Owsiańska, prezeska FOB
Mirella Panek-Owsiańska, prezeska FOB
2 proc. z największych firm w Polsce prowadzi aktywną politykę społecznej odpowiedzialności biznesu. To dobra wiadomość.

Społeczna odpowiedzialność biznesu z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Nie tylko duże, międzynarodowe korporacje zwracają uwagę na wpływ, jaki wywierają na swoje otoczenie. W badaniach przeprowadzonych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2011 roku na terenie woj. pomorskiego wyszło, iż 87,2 proc. małych i średnich przedsiębiorstw uważa, że ich przedsiębiorstwa są odpowiedzialne społecznie, chociaż jedynie 1/3  z nich była obeznana z terminem CSR (z ang. Corporate Social Responsibility).

Jednocześnie wciąż 98 proc. największych firm w Polsce nie prowadzi projektów z  zakresu CSR. Nie oznacza to jednak, że Polska odbiega od zachodnioeuropejskich norm, które uważane są za swoisty wzorzec postępowania. Tam również norma dla dużych firm to 2 proc. prowadzących aktywną politykę odpowiedzialności społecznej biznesu. - Te dane sugerują, że mamy już w Polsce dojrzały rynek CSR – uważa dr Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego.

Nie oznacza to jednak, że w tej kwestii powiedziano ostatnie słowo. Badający polskie firmy zwracają uwagę na negatywną stronę polskiego rynku CSR i zauważają, że rozwój tej dziedziny się zatrzymał. - Niepokojące jest, iż wzrasta liczba praktyk z zakresu CSR, ale jednocześnie nie wzrasta liczba firm zgłaszających dobre praktyki  do naszego raportu – mówi Ewa Albińska z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które po raz 10. opracowało „Raport 2011. Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre Praktyki”.

W tym roku po raz pierwszy raport dostosował się do podziału używanego zgodnie z międzynarodową normą ISO 26000, w związku z tym dobre praktyki zostały podzielone na 7 zagadnień: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki/aspekty pracownicze, środowisko naturalne, uczciwe praktyki rynkowe, zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej. - Nowa formuła, którą przyjęliśmy w tym roku, pokazuje nie tylko pojedyncze praktyki firm, ale także trendy i kierunki CRS w Polsce. Zwiększająca się z roku na rok liczba praktyk wskazuje, że idea CSR-u ma się dobrze i będzie się rozwijać – komentuje Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu (na zdjęciu). Raport uwzględnił 209 praktyk, z ponad 300 przesłanych przez przedsiębiorstwa.

Podobnie jak w poprzednich latach, najwięcej z nich dotyczyło zaangażowania w działalność na rzecz lokalnej społeczności oraz środowiska naturalnego. W tym dużym powodzeniem cieszyły się projekty dotyczące edukacji ekologicznej oraz w obszarze działań dla lokalnej społeczności, współpraca biznesu z uczelniami, najczęściej związanych z przygotowaniem studentów do pracy w biznesie. Najmniej projektów dotyczyło praw człowieka, zagadnień konsumenckich oraz uczciwych praktyk rynkowych. Ciekawym trendem wśród działań na rzecz konsumenta były usługi dla klientów niepełnosprawnych m.in. aplikacja dla osób niewidzących, pozwalająca na korzystanie z telefonów komórkowych, wprowadzona przez Grupę TP.

Wciąż dużym zainteresowaniem cieszy się wolontariat pracowniczy, który często wiąże się  ze szkoleniami i rozwojem pracowników, głównie poprzez przekazywanie wiedzy nowo zatrudnionym starszym pracownikom. W dużej mierze związane było to z Rokiem Wolontariatu, który miał miejsce w 2011 roku. CSR wykorzystywany jest przede wszystkim do zbudowania przewagi konkurencyjnej oraz budowania pozytywnego wizerunku firmy. Jednak coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega konieczność tworzenia długofalowej polityki firmy w tym zakresie, z uwagi na wyzwania czekające je w przyszłości. Z tego powodu powstał również projekt „Wizja 2050”, opracowany przez firmę PwC.

- Prezesi, z którymi rozmawialiśmy o projekcie, początkowo uznawali, że 2050 roku jest zbyt dalekim terminem, aby o nim dyskutować. Jednak po zagłębieniu się w kwestie związane m.in. z wyzwaniami demograficznymi, okazało się, że należy zacząć działać już teraz – opowiada Aleksandra Stanek-Kolwaczyk z PwC.

Raport „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”, zainspirowany przez Światową Radę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, opracowany został przy współpracy PwC, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz ministerstwa gospodarki i ma wspomóc firmy w opracowaniu polityki, która pozwoli na sprostanie zmianom w globalnych procesach gospodarczych. Jego publikacja powinna mieć miejsce w najbliższych tygodniach.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW