Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Ostrożnie z PPP

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik
Wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik
Partnerstwo publiczno-prywatne wciąż jest na ustach wszystkich, a możliwości nowych projektów są prawie nieskończone. Jednak pomimo upływu ponad trzech lat od ostatniej nowelizacji ustawy o PPP, zarówno strona państwowa, jak i prywatna, ostrożnie podchodzą do tematu.

Jedną z głównych obaw samorządów - partnera publicznego w PPP (projekty administracji centralnej stanowią jedynie 2 proc. - przyp. red.), jest zaliczanie zobowiązań w ramach projektu PPP do długu publicznego oraz brak dostatecznej wiedzy na temat sposobów prowadzenia efektywnych projektów. - Nie powinno się jednak utożsamiać PPP z kreatywną księgowością – mówi Bartosz Korbus z Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Czynnikiem odstraszającym są również podejrzenia padające w kierunku samorządów decydujących się na inwestycje w ramach PPP. Jednym z takich przykładów może być Centrum Haffnera w Sopocie, którym przez dwa lata interesowało się Centralne Biuro Antykorupcyjne, aby ostatecznie umorzyć zarzuty. - Ten przykład zniechęca samorządy do PPP – potwierdza Andrzej Porawski, dyrektor Związku Miast Polskich.

Ważnym elementem udanego projektu w PPP jest także profesjonalne doradztwo. W badaniach przeprowadzonych przez Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego zostało udowodnione, iż wśród projektów przygotowywanych z udziałem doświadczonych doradców, jedynie 31 proc. jest anulowanych, podczas gdy wśród projektów tworzonych bez takiego wsparcia aż 62 proc. zostaje anulowanych.

Partnerstwo publiczno-prywatne kojarzy się przede wszystkim z projektami drogowymi oraz sportowo-rekreacyjnymi. I słusznie, gdyż właśnie takie projekty są najpopularniejsze. Jednak na tym nie kończą się możliwości współdziałania przedstawicieli sektora publicznego z prywatnym kapitałem. PPP posiada różne oblicza, niektóre z nich słabo znane. Przykładowo: w Warszawie została zrealizowana m.in. inwestycja w centrum miasta - handlowe Złote Tarasy, która mimo tego, że została ukończona jeszcze przed ustawą o PPP, powstała w wyniku współpracy gminy Warszawa-Centrum i ING Real Estate. Mimo złych doświadczeń miasta ze Złotymi Tarasami (przedstawicielom miasta zarzucono m.in. sprzedaż gruntów po obniżonej cenie - przyp. red.), władze stolicy nie poprzestały na podejmowaniu się nietypowych projektów.

- Miasto planuje realizację w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego projektu Statek Lubecki, polegającego na wyremontowaniu i użytkowaniu do celów turystycznych bocznokołowca z 1911 roku – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy. Jednocześnie przyznaje, że nie wszystkie projekty PPP, które sprawdzają się poza granicami Polski, mają rację bytu w naszym kraju. - Projekty partnerstwa publiczno-prywatnego nie opłacają się m.in. w przypadku transportu publicznego. Przynajmniej nie w dużych miastach - zauważa Olszewski.

Nietypowe projekty PPP to jedna z możliwości. Inną jest połączenie projektów realizowanych w PPP z dofinansowaniem uzyskanym z unijnego programu na rzecz rewitalizacji terenów miejskich JESSICA. - Inicjatywa ta daje nowe możliwości Polsce i projektom partnerstwa publiczno-prywatnego – mówi dr Aleksandra Jadach-Sepioło ze Szkoły Głównej Handlowej. 

JESSICA dopiero wchodzi do Polski. Na terenie kraju realizowane są jedynie nieliczne projekty, przy czym dominuje Wielkopolska. Dwa z wielkopolskich projektów zostaną zrealizowane w Poznaniu: segment na terenie Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego oraz Centrum Biurowe Podwale przy ul. Małachowskiego, a jeden w Lesznie – Galeria Goplana.

Kolejny projekt będzie zrealizowany w Koźminie Wielkopolskim, jednak coraz więcej województw nie decyduje się na wzięcie udziału w Inicjatywie JESSICA.

Eksperci zwracają uwagę, że wielu partnerów zniechęciło się do idei PPP z powodu ustawy z 2005 roku, wprowadzającej skomplikowane prawo w tym zakresie. Pomimo jej nowelizacji pod koniec 2008 roku, wciąż istnieją obawy przed takimi projektami. Właśnie ruszył nowy projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Instytutu PPP – „Partnerstwo publiczno-prywatne”, który pomoże zapoznać się z różnymi aspektami tego partnerstwa.

W ramach projektu będą odbywać się m.in. seminaria regionalne, a także konkursy na najlepsze projekty z zakresu PPP. Ma to ułatwić „oswajanie się”, zarówno prywatnych przedsiębiorstw, jak i publicznych partnerów z zagadnieniami dotyczącymi PPP. Chętni do zmierzenia się z PPP będą mogli liczyć do końca 2014 roku na specjalistyczne wsparcie doradcze: prawne, finansowe i techniczne. - Liczymy na wzrost zainteresowania PPP ze strony partnerów publicznych i prywatnych – powiedziała wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik (na zdjęciu), podczas konferencji inaugurującej projekt.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW