Znamy Laureatów nagrody im. Grzegorza Palki

 • 19 października 2015

(fot. materiał prasowy)

W niedzielę 18 października 2015 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki, nadawanych przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego.

LAUREATAMI NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI W 2015 ROKU ZOSTALI:

W dziedzinie ogólnopaństwowej:

 • Janusz Król - Redaktor Naczelny Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”
 • - za redagowanie pisma służącego samorządom od 25 lat
 • Jacek Protas – Prezes Zarządu Związku Województw RP, Wicemarszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego
 • - za działanie na rzecz umocnienia pozycji korporacji samorządowej reprezentującej polskie regiony
 • Jerzy Stępień – współtwórca reformy samorządowej
 • - za osobisty wkład w budowę Samorządnej Rzeczypospolitej

W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:

 • Wojciech Długoborski – Prezes Unii Miasteczek Polskich, Zastępca Burmistrza Gminy Chojna
 • - za inicjowanie i realizację działań na rzecz małych miast
 • Mirosław Lech – Członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich, Wójt Gminy Korycin
 • - za działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
 • Krzysztof Żuk – Wiceprezes Związku Miast Polskich, Prezydent Miasta Lublin
 • - za budowanie prestiżu samorządu poprzez działania w ramach korporacji samorządowych oraz za wdrożenie partycypacyjnego modelu zarządzania samorządem

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:

 • Adam Markowski – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Jurajskich, Zastępca Wójta Gminy Mstów
 • - za twórcze wzbogacanie atrakcyjności turystycznej Jury Krakowsko - Częstochowskiej
 • Małgorzata Zuzanna Nowak – Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie
 • - za kierowanie największym w Polsce festiwalem promującym muzykę różnych religii i kultur
 • Zenon Rodzik – Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Opolski (woj. lubelskie)
 • - za inicjowanie wielu ważnych inwestycji z dużym udziałem środków europejskich
 • Jan Szyma – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gaude Mater w Częstochowie
 • - za inicjowanie i realizację działań na rzecz krzewienia kultury i wsparcia artystów, twórców i wykonawców

Ponadto Kapituła zdecydowała przyznać 10 wyróżnień.

Wyróżnienia otrzymali:

 • Bernard Cichosz – wydawca mediów lokalnych , dziennikarz
 • - za działania na rzecz upowszechniania problematyki samorządowej w lokalnej społeczności oraz podejmowanie inicjatyw integrujących wspólnotę mieszkańców
 • Eugeniusz Galek – Wójt Gminy Cmolas
 • - za działania na rzecz rozwoju społecznego i infrastrukturalnego gminy
 • Stanisław Godzina – Wójt Gminy Rzekuń
 • - za krzewienie tradycji regionalnych i patriotycznych
 • Antoni Karlak – Wójt Gminy Jabłonka
 • - za działania na rzecz rozwoju gminy oraz w ramach Euroregionu Tatry
 • Sławomir Kopacz – Wójt Gminy Bieliny
 • - za działania na rzecz rozwoju lokalnego i wzmocnienia atrakcyjności turystycznej gminy w oparciu o jej potencjał kulturowy oraz Gór Świętokrzyskich
 • Marian Leszczyński – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
 • - za działania na rzecz rozwoju lokalnego
 • Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
 • - za działania na rzecz rozwoju województwa lubuskiego
 • Robert Szwed – Przewodniczący Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
 • - za pracę na rzecz samorządu i lokalnej społeczności
 • Jan Wieczorkowski – Wiceprzewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP
 • - za działania na rzecz rozwoju turystyki w Województwie Małopolskim
 • Stanisław Wieteska – Wójt Gminy Opinogóra Górna
 • - za działania na rzecz rozwoju lokalnego

Tegoroczną XVIII edycję uroczystości uświetnił koncert Natalii Sikory Poezja i Muzyka.

Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swoją działalność o hasło: „Rodzina – Wspólnota lokalna – Ojczyzna”, promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform.
Fundując Nagrodę im. Grzegorza Palki Liga Krajowa pragnie uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Prezydenta Łodzi – Grzegorza Palkę.

Patronat nad Nagrodą objęły oraz udzieliły wsparcia ogólnopolskie organizacje samorządowe, będące stroną Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP i Związek Województw RP oraz Miasto Łódź. Wsparcia udzieliła również Estrada Warszawska, Bank Gospodarstwa Krajowego, Nord Partner sp. z o. o., i Nadleśnictwo Zdroje.

Patronat medialny nad uroczystością objęli: TVP INFO, Polskie Radio S. A., Dziennik Gazeta Prawna, Serwis samorządowy PAP, Gazeta Administracji i Samorządu, Tygodnik Wspólnota, Miesięcznik Forum Samorządowe, TVP Łódź i portal Tereny Inwestycyjne INFO.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów