Radzi Renata Osiecka, dyrektor zarządzająca AXI IMMO:

W przypadku obiektów spekulacyjnych, ale też „build to suit” możemy wyróżnić kilka tzw. czynników uniwersalnych, które mogą mieć duży wpływ na powodzenie inwestycji.

Na pewno jednym z najważniejszych elementów jest dogodna lokalizacja obiektu. Dla potencjalnego najemcy, bez względu na zasięg jego działalności – krajowy czy międzynarodowy, ważne jest sąsiedztwo głównych tras transportowych przebiegających przez Polskę i łączących największe miasta wojewódzkie lub w przypadku klienta lokalnego, bliskość ośrodka miejskiego i drogi dojazdowe.
Dogodna lokalizacja to też taka, która pozwala na optymalizację kosztów transportu i dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej. Nie bez znaczenia jest też położenie gruntu, a potem samego obiektu względem dróg i jego mikrolokalizacja w projekcie – dojazd do magazynu z głównej drogi, odległości od bramy wyjazdowej, dojście pracowników itp.
Analiza potencjału inwestycyjnego danego terenu powinna też uwzględniać konkurencję, ilość podobnych obiektów w okolicy, ich jakość oraz wskaźnik pustostanów. Poza konkurencją warto też oszacować ryzyko sąsiedztwa tj. ewentualnych problemów na etapie procedur administracyjnych i potem w trakcie użytkowania obiektu.