Odpowiedzi udziela Bartłomiej Zagrodnik, partner w firmie Walter Herz.

Mokotów od wielu lat nieustannie cieszy bardzo dużym zainteresowaniem najemców a co za tym idzie również deweloperów i inwestorów. Świadczy o tym fakt, że właśnie tam znajduje się 25 proc. podaży nowoczesnej powierzchni biurowej w mieście. O atrakcyjności biznesowej dzielnicy decyduje przede wszystkim strategiczne położenie, zarówno blisko śródmieścia jak również głównych węzłów komunikacyjnych, a także doskonała dostępność komunikacyjna zapewniona dzięki obecności wszystkich dostępnych środków transportu publicznego. Dla wielu pracodawców ważny jest także komfort oraz otoczenie miejsca pracy, a Mokotów może poszczycić się obecnością wielu terenów zielonych jak i powierzchni handlowych czy restauracji.

Nie wątpliwym atutem jest również silne otoczenie biznesowe, co ułatwia funkcjonowanie firmom obecnym na Mokotowie. Wszystkie te czynniki sprawiają, że dzielnica cieszy się nieustannym zainteresowaniem najemców, a to najważniejszy fakt, przemawiający za rozpoczęciem nowych inwestycji.