Odpowiada Patrycja Zaczyńska, top designer, architekt, założycielka międzynarodowej pracowni ADP ARCH LTD.

Każdy inwestor rozważający inwestycję w zabytkowy budynek powinien dokładnie zbadać jego sytuację administracyjno - prawną, kondycję konstrukcji obiektu oraz jego posadowienie i części nadziemne. Przede wszystkim należy uzbroić się w cierpliwość, gdyż z mojego doświadczenia wynika, że niezbędne uzgodnienia z konserwatorem oraz wymagające działania budowlane mogą zająć znacznie więcej czasu niż pierwotnie zakładano.


Ważne jest też uszczegółowienie czy budynek jest zabytkiem czy jednak znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, bowiem ma to ogromny wpływ na ograniczenia projektowe. Od strony architekta niezwykle istotne jest, aby zachować cenną tkankę zabytkowego obiektu, która niewątpliwie nadaje duszę i może sprawić, że budynek stanie się wyjątkowy i niepowtarzalny. Niezbędna do tego jest także wrażliwość architekta - tak aby sprawnie i umiejętnie podkreślić historyczne detale przy jednoczesnym wprowadzeniu nowych technologii.