Miasto Suwałki

 • 13 stycznia 2023
 • Urzędy miast

Urząd Miasta Suwałki
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki
tel.: +48 87 562 80 00
fax: +48 87562 80 98
E-mail: org@um.suwalki.pl
www.um.suwalki.pl

Województwo: Podlaskie
Obszar: 65,5 km2
Liczba mieszkańców: 69,2 tys.

Kontakt do osób dedykowanych obsłudze inwestora

Top

O Suwałkach

Suwałki leżą w północno-wschodniej Polsce, w województwie podlaskim, nad rzeką Czarna Hańcza, w pobliżu granic z Litwą, Rosją i Białorusią. Suwałki są miastem na prawach powiatu, siedzibą władz powiatu ziemskiego i Gminy Suwałki. Miasto jest drugim, co do wielkości po Białymstoku, miastem w województwie podlaskim.

Suwałki to atrakcyjne miejsce do prowadzenia działalności w handlu i usługach oraz rozwijania i prowadzenia działalności gospodarczej w różnych branżach. Sprzyjają temu uzbrojone tereny inwestycyjne, wykwalifikowana siła robocza i zachęty administracyjno-podatkowe dla przedsiębiorców.

Aktywność władz lokalnych ukierunkowana jest na rozwój gospodarczy miasta. Z myślą o mieszkańcach i inwestorach systematycznie rozbudowywana jest infrastruktura oraz tworzone są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Opracowane plany obejmują głównie obszar zabudowy mieszkaniowej oraz tereny atrakcyjne pod względem inwestycyjnym. W mieście funkcjonuje Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód oraz Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, mająca w Suwałkach swoją siedzibę. Obszar miasta Suwałki obejmuje 6 551 ha, z czego ok. 1 500 ha stanowią tereny zurbanizowane. Około 93 % powierzchni zurbanizowanej miasta posiada miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (ok. 76 % powierzchni miasta w granicach administracyjnych).

Miasto Suwałki jest laureatem wielu konkursów i wyróżnień za działania proinwestycyjne i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. Miasto zdobyło m.in. 2 tytuły laureata ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal” organizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, trzy wyróżnienia Rady Europy a, w 2015 r., otrzymało prestiżowy certyfikat „Samorząd, który wspiera MŚP” w ramach V edycji tego programu. 

Miasto opracowało i wdraża Strategię Rozwoju „Suwałki 2030” i systematycznie realizuje działania i zadania realizacyjne dotyczące podniesienia swojej konkurencyjności gospodarczej. Miasto przyjęło Program Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Suwałki do roku 2030

W ramach działań Miasta nakierowanych na rozwój kształcenia zawodowego istnieje możliwość współpracy szkół z pracodawcami w ramach, której uruchamiane mogą być profile kształcenia zawodowego, kształcenie praktyczne w zakładzie przyszłego pracodawcy, kursy zawodowe lub klasy patronackie na potrzeby konkretnego inwestora.

Wszystko to tworzy dobre warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania nowych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Do największych suwalskich przedsiębiorstw należą m.in.: SM MLEKPOL, PPHU LACTOPOL, ANIMEX FOODS sp. z o.o. sp. k (branża spożywcza), PADMA ART sp. z o.o. sp. k, PORTA KMI Poland Sp. z o. o., STOLLAR sp. j. (branża drzewna i stolarka otworowa), FABRYKI MEBLI FORTE S.A., TANNE sp. z o.o. (branża meblowa), MALOW sp. z o.o., ASPI TECH sp. z o.o. (branża metalowa), AQUAEL sp. z o.o. (mechanika precyzyjna, sprzęt akwarystyczny), Fabryka Przewodów i Kabli ELPAR II sp. z o. o. (branża elektryczna), SALAG sp. z o.o. sp.k. (branża tworzyw sztucznych).

Branżami wiodącymi na terenie Miasta Suwałki są: przetwórstwo drewna i meblarstwo, przemysł rolno-spożywczy oraz usługi turystyczne.

Miasto wykreowało własną, coroczną imprezę kongresową pn. „Forum Biznesowe Pogranicza”. W 2022 r. odbyła się już VI edycja Forum -  https://forumpogranicza.pl

Zapraszamy do zapoznania się z opracowywanym corocznie raportem o stanie miasta, będącym kompleksowym opracowaniem nt. Suwałk: Zobacz Raport >>> 

Z lotu ptaka

 

Główne atuty inwestycyjne Suwałk

 • korzystne położenie geograficzne miasta w pobliżu granic z Litwą, Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej i Białorusią oraz na ważnych szlakach komunikacyjnych – z Berlina przez Warszawę do Sankt Petersburga oraz z Warszawy do Helsinek
 • ulgi i zwolnienia dla przedsiębiorców oferowane przez miasto Suwałki
 • uzbrojone tereny inwestycyjne i atrakcyjna oferta inwestycyjna Miasta, Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach
 • atrakcyjne ceny gruntów
 • bogata oferta technicznych kierunków kształcenia i kursów zawodowych suwalskich szkół średnich i wyższych
 • możliwość nawiązania współpracy ze szkołami zawodowymi w zakresie kształcenia zawodowego dopasowanego do potrzeb pracodawcy
 • dostęp do wykwalifikowanej kadry oraz relatywnie niskie koszty pracy
 • proinwestycyjne podejście władz miasta oraz otwarte i przyjazne nastawienie wobec inwestorów
 • funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu
 • łatwy dostęp do surowców budowlanych (piach, kruszywo) z lokalnych kopalń surowców mineralnych.

Tereny inwestycyjne

Na terenie Miasta dostępne są tereny inwestycyjne oferowane przez:

 • Miasto Suwałki
 • Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

Tereny oferowane przez Miasto Suwałki

Miasto Suwałki posiada ok. 9,5 ha terenów inwestycyjnych (2 działki) znajdujących się w tzw. Podstrefie Suwałki Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Pełne opisy wraz ze specyfikacjami dostępnych terenów Miasta Suwałk dostępne są w bazie ofert inwestycyjnych COI Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pod adresami:

http://mapa.investinpodlaskie.pl/mapa/?lang=pl&l=inwestycje&i=347

http://mapa.investinpodlaskie.pl/mapa/?lang=pl&l=inwestycje&i=280

Ponadto, Miasto posiada ok. 3,7 ha (2 działki) terenów inwestycyjnych leżących bezpośrednio przy obwodnicy miasta (cześć Via Baltica) .

Mapa 2

Tereny inwestycyjne w Suwalskiej SSE

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna posiada w Podstrefie Suwałki ok. 15,8 ha wolnych terenów inwestycyjnych

Działki w SSSE

Sieć komunikacyjna

Przez miasto przebiegają ważne szlaki komunikacyjne – z Berlina przez Warszawę do Sankt Petersburga oraz z Warszawy do Helsinek (przyszła droga tranzytowa szybkiego ruchu Via Baltica łącząca kraje bałtyckie z Europą Zachodnią) oraz szlak kolejowy (przyszła Rail Baltica).

Obsługa komunikacyjna miasta odbywa się poprzez drogę krajową nr 8 i drogę ekspresową S61 będącą częścią międzynarodowej trasy E-67 oraz linię kolejową i lotnisko lokalne. Miasto posiada obwodnicę o długości 12,83 km.

Ulgi i przywileje dla inwestorów

Na terenie Miasta przedsiębiorca może skorzystać z szeregu ulg i przywilejów oferowanych przez Miasto m.in. ze zwolnień od podatku od nieruchomości (pomoc de minimis dla przedsiębiorców), zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów stanowiących zrekultywowane tereny po górniczych wyrobiskach nadziemnych zajętych na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie turystyki, rekreacji i sportu, regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycję początkową, preferencyjnych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w centrum miasta, obniżki czynszów dla podmiotów prowadzących działalność przy remontowanych ulicach.

– więcej informacji na stronie urzędu miasta.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z kompleksu obiektów Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód, na które składają się z: Inkubator Technologiczny, zespół laboratoriów: Laboratorium Badania Produktu Chemicznego, Laboratorium Medyczne, Laboratorium Energii Odnawialnej, Laboratorium Multimedialne, Hala Procesów Logistyczno-Produkcyjnych i Centrum Konferencyjne. W budynku Inkubatora mieszczą się pomieszczenia recepcyjne kompleksu i pomieszczenia biurowe o zróżnicowanej powierzchni - dogodne dla funkcjonowania małych i większych firm, na różnych etapach rozwoju. Park Naukowo-Technologiczny w Suwałkach oferuje wsparcie w realizacji procesu inwestycyjnego, wsparcie merytoryczne pracowników laboratoriów a także wsparcie w poszukiwaniu partnerów za granicą.

 – więcej informacji na stronie parku.

Przedsiębiorca, inwestujący na obszarze zarządzanym przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, może skorzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego po uzyskaniu decyzji o wsparciu.

Jest to najwyższa dostępna w Polsce pomoc publiczna jaką może uzyskać przedsiębiorca realizujący inwestycje na obszarze zarządzanym przez SSSE S. A.- kwota niezapłaconego podatku może wynieść nawet 70% wartości inwestycji.

Okres korzystania ze zwolnienia podatkowego jest zróżnicowany, zależny od powiatu, na którym realizowany jest projekt inwestycyjny i wynosi od 12  do 15 lat.

Przedsiębiorcy z obszaru zarządzanego przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. prowadzą działalność gospodarczą w branżach: metalowej, drzewnej, meblowej, szkutniczej, tworzyw sztucznych, elektronicznej, mechaniki precyzyjnej, akwarystycznej, elektromaszynowej, materiałów budowlanych, spożywczej, odzieżowej, czy poligraficznej.

Poniesione nakłady inwestycyjne w Podstrefie Suwałki to ponad 1 mld 703 mln złotych. Zainwestowały tu 44 firmy a zatrudnienie znalazło prawie 3 300 osób (dane na dzień 30.09.2021 r.).

– więcej informacji na stronie strefy ekonomicznej.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów