Miasto Rybnik

  • 6 grudnia 2022
  • Urzędy miast

Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
e-mail: inwestor@um.rybnik.pl
www.rybnik.eu

Kontakt do osób dedykowanych obsłudze inwestora

O Rybniku

Rybnik ze względu na swoją lokalizację, a także rolę jaką pełni dla całej aglomeracji (zamieszkiwanej przez ponad 600 tys. mieszkańców - jednej z największych aglomeracji w Polsce), posiada duży kapitał ludzki i stwarza korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości.

Do Rybnika prowadzą bezpośrednie regularne połączenia kolejowe z największymi miastami w Polsce (m.in. Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Bielsko-Biała), a także stolicami kilku państw w Europie (Wiedeń, Bratysława, Budapeszt, Praga). Bliskość autostrad A1 i A4 (w okolicy jednego z największych w Europie węzłów autostradowych), rozwinięty układ drogowy, dobre połączenia komunikacyjne, szerokie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu – to atuty Rybnika, które składają się na jego atrakcyjność i powodują, że jest miejscem sprzyjającym rozwojowi przedsiębiorczości.

Łączny obszar Rybnika to 148 km2.

Zapoznaj się z raportem "Kierunek- Rybnik" opracowanym przez Colliers we współpracy z ABSL (Związkiem Liderów Sektora Usług Biznesowych) oraz Adecco Group, ukazujący potencjał aglomeracji rybnickiej dla firm z sektora usług dla biznesu (BSS) oraz branży IT.

Przetarg

Miasto Rybnik ogłosiło pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej, położonej przy ul. Pod Lasem. Nieruchomość składa się z działek 3059/4 i 3048/4 o łącznej powierzchni 1 529 m2.

Działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod działalność usługowo-produkcyjną, w ramach której dopuszcza się m.in.: biura, handel, usługi naprawcze, usługi pielęgnacyjne, produkcję drobną, składy i magazyny. Nieruchomości położone są w sąsiedztwie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, zakładów produkcyjnych i usługowych, a także zabudowy mieszkaniowej.

Teren jest niezabudowany, w sąsiedztwie zlokalizowane są niezbędne media (wodociąg, kanalizacja, sieć gazowa). 

Przetarg odbędzie się 1 czerwca 2023 roku, cena wywoławcza wynosi 82 000 zł netto (wadium w wysokości 16 400 złotych należy wnieść do 26 maja 2023 roku). Nabywca zobowiązany będzie do zabudowy nieruchomości w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Istnieje możliwość uzyskania ulgi w podatku dochodowym CIT/PIT w przypadku realizacji inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy.

Więcej informacji na miejskiej stronie https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/sprzedajemy-nieruchomosc-pod-inwestycje

Kontakt:
Wydział Strategii i Obsługi Inwestora
inwestor@um.rybnik.pl
tel. 501 110 265, 32 43 92 257

Foto przetarg

Wolne tereny inwestycyjne

Rybnik posiada w swojej ofercie wiele terenów inwestycyjnych – zarówno zlokalizowanych w centrum miasta, przeznaczonych pod budownictwo usługowe (w tym budynki biurowe) jak i terenów typu greenfield, na których może być prowadzona działalność produkcyjna, usługowa, a także bazy logistyczne i magazyny. Na skutek prowadzonych obecnie działań polegających m.in. na uzbrajaniu terenów, zmianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oferta dostępnych nieruchomości inwestycyjnych na terenie Rybnika będzie w najbliższej przyszłości stale zwiększana i dopasowywana do potrzeb potencjalnych inwestorów.

Przykładowe tereny inwestycyjne

Strefa biznesu

Miasto Rybnik jest otwarte na sektor nowoczesnych usług dla biznesu (BSS). Prezydent Miasta powołał specjalny zespół zadaniowy, w którego prace zaangażowani są przedstawiciele urzędu miasta, biznesu, a także architekci i urbaniści. Na wyznaczonym w centrum miasta obszarze prowadzone są prace polegające na zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz istniejącego układu drogowego. 

Miasto dla potencjalnych inwestorów przygotowuje ofertę nieruchomości miejskich i prywatnych, prowadzone są też rozmowy z właścicielami nieruchomości, którzy wyrażają gotowość realizowania inwestycji biurowych dla przyszłych najemców z sektora BSS. To w tej części Rybnika powstają obiekty oferujące obecnie najwyższą jakość powierzchni biurowych w aglomeracji. Obszar ten jest znakomicie skomunikowany - w sąsiedztwie dworca kolejowego oraz tras rowerowych, natomiast dojazd samochodem do autostrady A1 zajmuje ok. 10 minut.

Prowadzone działania podejmowane są we współpracy ze Związkiem Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) - wiodącą organizacją reprezentującą sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, a także Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A.

Obszar miasta objęty pracami powołanego zespołu.

Foto

Atuty miasta

Bliskość autostrad A1 i A4, rozwinięty układ drogowy, dobre połączenia komunikacyjne, szerokie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu – to atuty Rybnika, które składają się na jego atrakcyjność i powodują, że jest miejscem przyjaznym dla inwestorów.

Potencjał Rybnika:

  • stolica aglomeracji zamieszkiwanej przez ponad 600 tys. mieszkańców,
  • bliskość 3 międzynarodowych portów lotniczych - Katowice (70 km), Kraków (115 km) oraz czeska Ostrava (70 km),
  • tereny inwestycyjne włączone do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
  • 100% powierzchni miasta objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
  • edukacja: 3 uczelnie wyższe, 5 szkół technicznych, 5 szkół branżowych 1 stopnia,
  • obsługa i wsparcie inwestorów przez dedykowanych pracowników Urzędu Miasta Rybnika.

 

Obecni inwestorzy

W Rybniku zainwestowało wiele rozpoznawalnych firm działających na rynku ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym m.in.:

DB Cargo Polska S.A.
Doosan Babcock Energy Polska S.A.
Eloros  Sp. z o.o. (Grupa Messer)
Grupa Marat Sp. z o.o.
ICE Group Sp. z o.o.
PGE GiEK S.A. (Oddział Elektrownia Rybnik)
Purmo Group Poland Sp. z o.o.
TENNECO Automotive Polska Sp. z o.o.
Tesko Steel Sp. z o.o.


Coraz istotniejsze znaczenie dla funkcjonowania Rybnika ma rozwijająca się branża nowoczesnych technologii - firm IT oraz R&D. Spośród działających na terenie miasta należy wymienić przede wszystkim:

ALAN Systems
Biostat Sp. z o.o.
BlueSoft Sp. z o.o.
Creativestyle Polska Sp. z o.o.
Digitree Group S.A.
FireUp Software Sp. z o.o.
Hostersi Sp. z o.o.
NoMonday Sp. z o.o.

Ulgi i przywileje dla inwestorów

Przedsiębiorcy inwestujący w Rybniku mogą skorzystać z pomocy publicznej w formie ulg w podatku dochodowym CIT/PIT - ponosząc nakłady inwestycyjne lub tworząc nowe miejsca pracy. Ulgi te przyznawane są w formie decyzji o wsparciu przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną w wysokości 30%, 40% lub 50% poniesionych kosztów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowo stworzonych miejscach pracy. Decyzja jest wydawana na okres 15 lat w przypadku, gdy inwestycja prowadzona jest na terenie objętym granicami specjalnej strefy ekonomicznej lub na okres 10-12 lat na pozostałych nieruchomościach.

Co istotne, w Rybniku stosowane są preferencyjne warunki przyznawania ulgi w podatku dochodowym - aby mieć prawo ubiegania się o wsparcie w przypadku mikroprzedsiębiorców konieczne jest zobowiązanie się do poniesienia (obniżonych) kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 200 tys. zł (małe przedsiębiorstwa - 500 tys. zł, średnie przedsiębiorstwa 1 mln zł, duże przedsiębiorstwa 10 mln zł).

Instrumenty wsparcia oferowane są również przez Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku - przedsiębiorca może ubiegać się o wsparcie finansowe związane z zatrudnieniem zarejestrowanej osoby bezrobotnej poprzez zwrot kosztów związanych z utworzeniem nowych miejsc pracy (refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska, refundacja składek na ubezpieczenie społeczne, dofinansowanie do wynagrodzenia).

Obsługa inwestora

W Urzędzie Miasta Rybnika działa jednostka odpowiedzialna za prowadzenie spraw związanych z obsługą inwestorów krajowych i zagranicznych, w tym przygotowywanie i udzielanie kompleksowej informacji o warunkach inwestowania w mieście. Dzięki temu inwestorzy otrzymują wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności. 

Wydział Strategii i Obsługi Inwestora
tel. +48 501 110 2257, +48 32 43 92 267
e-mail: inwestor@um.rybnik.pl
www.rybnik.eu/biznes
https://www.facebook.com/InvestInRybnik
https://www.linkedin.com/company/invest-in-rybnik/

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów