Gmina Czempiń

 • 30 kwietnia 2022
 • Urzędy miast

Gmina Czempiń
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25
64-020 Czempiń
woj. wielkopolskie
tel.: +48 61 28 26 703
adres e-mail: urzad@ug.czempin.pl
adres www: www.czempin.pl

Kontakt do osób dedykowanych obsłudze inwestora

Foto

Czempiń z lotu ptaka

Tereny inwestycyjne w Gminie Czempiń

 • Wolne tereny - ponad 50 ha
 • Tereny inwestycyjne w gminie Czempiń to działki o numerach 80/4,80/5/, które położone są w Głuchowie, powiat Kościan, województwo wielkopolskie, przy ulicy Kościańskiej – dawna droga krajowa nr 5.
Wizualizacja

Koncepcja zagospodarowania strefy inwestycyjnej w Głuchowie

Atuty Gminy Czempiń

Czempiń jest gminą o znacznej dynamice rozwoju. W ostatnich latach obserwujemy intensywny okres inwestycyjny. Władze samorządowe sukcesywnie identyfikują najpilniejsze potrzeby mieszkańców, planują kolejne inwestycje i pozyskują środki na ich realizację, dzięki czemu gmina nieustannie się rozwija. 

Gmina otwarta jest na nowe inwestycje i wychodzi naprzeciw inwestorom. Powstają nowe strefy rozwoju. Przebudowywane są gminne drogi, duże nakłady finansowe kierowane są także na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i modernizację oczyszczalni ścieków. Poprzez rozbudowywaną, nowoczesną infrastrukturę gmina staje się coraz bardziej atrakcyjna jako miejsce zamieszkania i inwestycji.

Gmina stawia na edukację, kulturę i sport. Dbałość o oświatę i kulturę należą do priorytetowych działań władz samorządu. Udział wydatków na oświatę w budżecie gminy jest duży, władze starają się stworzyć dobre warunki w szkołach. 

Sieć komunikacyjna

Bliskość drogi ekspresowej S5  połączonej z systemem europejskich dróg poprzez autostradę A2 powoduje, że Gmina Czempiń znajduje się na ważnym europejskim szlaku nie tylko komunikacyjnym, ale i handlowym, stwarzając dogodne warunki do rozwoju przemysłu.
 
Gmina Czempiń leży w bezpośrednim otoczeniu skrzyżowania głównych szlaków komunikacyjnych wiodących z północy na południe i z zachodu na wschód Europy.
 
Ważnym udogodnieniem komunikacyjnym dla Gminy Czempiń są połączenia drogowe

Czempiń usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 5, prowadzącej z Gdańska przez Poznań, Wrocław do Pragi, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej S5 (3min do węzła „Czempiń”), w odległości 25 km od autostrady A2.

Przebiegająca przez gminę linia kolejowa E 59 stanowi element Transeuropejskiej Sieci Transportowej, w skład której wchodzą drogi i linie kolejowe, porty lotnicze, morskie, rzeczne, drogi wodne oraz terminale przeładunkowe.  Jest fragmentem międzynarodowego korytarza kolejowego Bałtyk-Adriatyk, który na terenie Polski prowadzi przez  Świnoujście – Szczecin – Poznań – Wrocław – Opole – Chałupki.

Odległość z Czempinia do Portu Lotniczego Poznań - Ławica im. Henryka Wieniawskiego wynosi niespełna 40 km. 
 
Istotne szlaki komunikacyjne prowadzące przez Czempiń, bliskość do siedziby województwa - ok. 35 km do Poznania oraz siedziby powiatu - ok. 15 km do miasta Kościan, predysponuje Czempiń do rangi gminy o optymalnych warunkach dla rozwoju zarówno gospodarczego, jak i społecznego.

Obecni inwestorzy

Czempiń prowadzi działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Skupiają się one m.in. na systematycznej współpracy Gminy z przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu i wspierającymi biznes.
 
Wśród najważniejszych instytucji okołobiznesowych, z którymi gmina systematycznie współpracuje są:
- Wielkopolskie  Centrum Obsługi Inwestora
- Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o.
- Kostrzyńsko - Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
- Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie
- Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

Zainwestowali w Gminie Czempiń

 • Top Farms Wielkopolska
 • ABM Meble Tapicerowane
 • Miko Plus
 • Arsteel
 • Traffic
 • Hanrol Czempiń
 • Polvatex Sp. J
 • Maja Plus
 • Trans Pol
 • Maxfrut

Ulgi i przywileje dla inwestorów

Czempiń to gmina otwarta na nowe inwestycje, stwarzająca dobre warunki rozwoju, która dzięki efektywnemu wykorzystaniu zasobów lokalnych, stałym doskonaleniu infrastruktury i stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości staje się miejscem coraz bardziej przyjaznym dla mieszkańców, turystów i inwestorów.

Gmina Czempiń przygotowała ofertę terenów inwestycyjnych dla osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Oferta jest na bieżąco aktualizowana i rozbudowywana, także o informacje na temat terenów przeznaczonych pod inwestycje, których właścicielami są osoby prywatne.
 
Gmina udziela szeroko zakrojonego wsparcia w procesie inwestycyjnym:
- przygotowuje wyczerpujące informacje o możliwościach inwestycyjnych miasta
- asystuje inwestorowi we wszystkich niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych, występujących w trakcie realizacji projektu,
- oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji,
- udziela wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora, oraz partnerów i poddostawców
- oferuje opiekę poinwestycyjną dla firm, wspiera również firmy, które już działają na terenie gminy.
 
Gmina oferuje także zwolnienie z podatku od nieruchomości

Reklama

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów