Słupski Inkubator Technologiczny

 • 20 stycznia 2022
 • Parki Przemysłowe i Technologiczne

Słupski Inkubator Technologiczny
ul. Portowa 13 B
76-200 Słupsk
Tel.: +48 59 714 18 40
e-mail: sit@sit.slupsk.pl
adres www: www.sit.slupsk.pl

   facebook.com/sit.slupsk


   twitter.com/PARR_SA


 

Lokalizacja

Słupski Inkubator Technologiczny (skrót: SIT) zlokalizowany jest w Słupsku, przy drodze krajowej  Nr 21 (Słupsk Ustka), 2 km od centrum miasta, na terenie podstrefy „Słupsk-Włynkówko” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Słupski Inkubator Technologiczny powstał z inicjatywy Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., która jest jego Zarządzającym. 
Jest to obiekt biurowo-produkcyjny o powierzchni całkowitej 7053,71 m2 składający się z dwóch kondygnacji oferujący powierzchnie do wynajmu dla firm, instytucji i podmiotów oraz oferujący działania wspierające przedsiębiorczość i współpracę. Celem powstania Słupskiego Inkubatora Technologicznego jest stworzenie warunków dla rozwoju firm prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o zaawansowane technologie.Profil sektorowy

Oferta SIT skierowana jest do przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą tzw. Start-Up oraz już funkcjonujących na rynku, firm o dużym potencjale wzrostu lub planujących wdrożenie innowacji. W celu stworzenia kompleksowej oferty i zapewnienia w jednym miejscu różnorodnego wsparcia dla przedsiębiorców, SIT jest także miejscem dla instytucji otoczenia biznesu, których działalność jest odpowiedzią na potrzeby firm działających w Inkubatorze i na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Słupski Inkubator Technologiczny zlokalizowany jest na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co umożliwia, po spełnieniu określonych warunków, uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy lub realizacji nowej inwestycji.

Wystartuj z nami

Oferta Słupskiego Inkubatora Technologicznego

 • wielofunkcyjny obiekt biurowy klasy A, z zapleczem produkcyjnym, wpierający powstawanie nowoczesnych i innowacyjnych technologii
 • preferencyjne warunki najmu
 • biura o wysokim standardzie: klimatyzacja, zaplecze kuchenne, symetryczne łącze światłowodowe o prędkości dowolnie ustalanej do 1Gb/s, salki narad, obsługa recepcji
 • usługa „Biurko na godziny”
 • Nowoczesne Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne: 
  - audytorium na 300 osób, 
  - sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt multimedialny,
  - pracownia komputerowa, 
  - pokoje gościnne, 
 • Dodatkowe formy wsparcia: Usługi doradcze m.in. prawo działalności gospodarczej, prawo własności intelektualnej, digital marketing, specjalistyczne usługi techniczne;  
 • Centrum Pomiarów i Druku 3D oferujące przemysłowi usługi doradcze oraz wykonawcze związane ze wspieraniem procesów produkcyjnych z wykorzystaniem technologii: 
  - skanowania 3D w celu uzyskania przestrzennej bryły modelu z dokładnością  do 17 mikrometrów,
  - pomiarów jakościowych GD&T na podstawie skanu 3D,
  - inżynierii odwrotnej na podstawie skanu 3D – uzyskiwanie edytowalnej bryły w formatach CAD,
  - projektowania CAD 3D,
  - druku 3D w różnych technologiach: FDM (termoplasty i termoelastomery), SLS (proszki tworzyw sztucznych), SLA (żywice), Polyjet MultiMaterial (żywice)
 • Usług doradcze związane z efektywnością energetyczną wykorzystujące doświadczenia z posiadanych zasobów OZE: 
  - Elektrownia PV o mocy 180,36 kWp zlokalizowana na dachu obiektu 
  - Mikroinstalacje PV o mocy ok. 40 kW na terenie 
  - Centrum Badawczym 

Pracownia Automatyki, Robotyki i Systemów Wizyjnych (Pracownia ARiSW)

Zakres wyposażenia Pracowni:

 • Stanowisko z robotem typu DELTA
 • Stanowisko z dwoma robotami typu SCARA
 • Mobilne stanowisko z robotem typu SCARA
 • Stanowisko zaawansowanego systemu wizyjnego
 • Mobilne stanowisko zaawansowanego systemu wizyjnego
 • Skaner 3D
 • Profesjonalne oprogramowanie typu CAD 2D/3D

Najnowsze rozwiązania systemów wizyjnych dają szansę firmom do testów funkcjonalnych oraz na zastosowanie najnowszych rozwiązań światowej automatyki  i robotyki w swoich zakładach pracy. Na bazie Pracowni ARiSW powstaje centrum wysokospecjalistycznych szkoleń dla przedsiębiorców, kadry inżynierskiej (Automatyków i Robotyków) oraz uczniów i studentów, co pozwoli na  nabycie praktycznej wiedzy i zapoznanie się z nowoczesnymi rozwiązaniami i możliwościami ich obsługi.

Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii (Pracownia OZE)

Pracownia jest wyposażona w urządzenia, zestawy i instalacje, które umożliwiają szerokie spectrum działań.

W 2016 roku uzyskaliśmy akredytację Urzędu Dozoru Technicznego do prowadzenia szkoleń z zakresu systemów fotowoltaicznych. W Pracowni znajdują się stanowiska  pokazowe prezentujące możliwości wynikające z zastosowania różnych źródeł energii. Możliwość obserwacji i analiz skuteczności funkcjonowania różnych systemów wykorzystujących OZE.

W 2015 roku na dachu Inkubatora powstała farma fotowoltaiczna oraz na działce przy SIT mikroinstalacja i wiatrak o łącznej mocy 200 kW. Instalacja dachowa jest drugą co do wielkości instalacją dachową w Polsce. Pracownia OZE oferuje usługi proinnowacyjne dla firm w dziedzinie problemów energooszczędności w projektowanych, budowanych i użytkowanych budynkach, zakładach pracy i halach produkcyjnych w tym: doradztwo, programy obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej, wykonywanie analizy techniczno-ekonomicznej inwestycji, symulacje uzysków energetycznych i efektywności rozwiązań, współpraca ze szkołami, uczelniami, placówkami naukowymi i badawczymi służące upowszechnianiu nowych rozwiązań oraz implementacji efektów nauki do przemysłu. Organizujemy także konferencje i seminaria na temat zastosowywania różnych technologii do poprawy efektywności energetycznej i upowszechniania nowych technologii. 

Pełne informacje o Słupskim Inkubatorze Technologiczny można znaleźć na stronie www.sit.slupk.pl

Zapraszamy do współpracy z nami!

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów