Sobieskiego 104/44
00-764 Warszawa
tel. +48 (022) 851 52 53; +48 (022) 851 52 54
fax +48 (022) 851 19 90
kancelaria@sm-law.eu 
http://stopczyk-mikulski.com

Zakres działalności: prawo spółek, prawo handlowe, prawo cywilne (w tym prawo umów), fuzje i przejęcia, prawo zamówień publicznych, partnerstwo publiczno-prywatne, prawo obrotu  nieruchomościami, prawo budowlane i inwestycyjne, prawo pracy, prywatyzacja i analizy prawne, prawo i postępowanie administracyjne, prawo ochrony środowiska, prawo finansów publicznych, prawo papierów wartościowych, New Connect, prawo ubezpieczeń gospodarczych, prawo autorskie i wynalazcze, prawo antymonopolowe i konkurencji, prawo własności intelektualnej, prawo znaków towarowych, prawo procesowe, arbitraż i rozwiązywanie sporów, mediacje, prawo upadłościowe i naprawcze, postępowanie egzekucyjne i windykacja należności, prawo reklamy, prawo ochrony informacji i środków masowego przekazu, prawo ochrony danych osobowych, prawo Unii Europejskiej, prawo spółdzielcze, stowarzyszeń i fundacji, prawo energetyczne, prawo rolno-spożywcze.