Aleja Jana Pawła II 19
00-854 Warszawa
tel. +48 (022) 511 08 11
fax +48 (022) 511 08 13
dpoland@deloittece.com
www.deloitte.com/pl/kancelaria

Zakres działalności: prawo cywilne, prawo spółek handlowych, fuzje i przejęcia, przekształcenia i restrukturyzacje przedsiębiorstw, inwestycje typu „greenfield”, prawo nieruchomości, prawo zamówień publicznych, prawo pracy, prawo administracyjne, prawo konkurencji, prawo autorskie i  własności przemysłowej, prawo upadłościowe, międzynarodowe prawo prywatne, prawo w zakresie przetwarzania danych osobowych, prawo w zakresie ochrony środowiska, prawo wspólnotowe, postępowania sądowe i administracyjne, postępowania podatkowe i celne, postępowania przed sądami administracyjnymi.